Avtal klart

Den 29 augusti 2017 antog förbundsstyrelsen förslaget till nytt kollektivavtal avseende Almega Asylboendeföretag.

Överenskommelsen gäller för perioden 1 juni 2017 till och med 31 augusti 2020.

Publicerad:

Löner
Uppgörelsen innebär att lönerna ökar den
1 juni 2017 ökar enligt följande: 500 kronor, varav 200 kronor generellt och 300 kronor i pott.
1 juni 2018 ökar enligt följande: 525 kronor, varav 210 kronor generellt och 315 kronor i pott.
1 juni 2019 ökar enligt följande: 670 kronor, varav 268 kronor generellt och 402 kronor i pott.

Fördelningen på löneökningen motsvarar generell utläggning 40% och pott 60%
De lokala parterna kan träffa avtal om annan fördelning än ovanstående.

Lägsta lön
Ökar totalt med 1695 kronor

Kvalificerat yrkesarbete
Arbete som förutsätter gymnasial yrkesutbildning eller därmed jämförbar utbildning eller långvarig praktisk erfarenhet av kvalificerat yrkesarbete inom arbetsområdet.


Minimilöner 2017-06-01-2018-08-31
Kronor/månad 22 654
Kronor/timme 130:95
Minimilön efter 6 års yrkesvana:
Kronor/månad 24 038
Kronor/timme 138:95

2018-06-01-
Minimilöner 2019-08-31_
Kronor/månad 23 179
Kronor/timme 133:98

Minimilön efter 6 års yrkesvana:
Kronor/månad 24 563
Kronor/timme 141:98


Minimilöner 2019-06-01-2020-08-31
Kronor/månad 23 849
Kronor/timme 137:86

Minimilön efter 6 års yrkesvana:
Kronor/månad 25 233
Kronor/timme 145:86

2. Yrkesarbetare
Härmed avses arbete där förkunskaper inte är något krav och introduktion och utbildning normalt sker på arbetsplatsen.

Någon formell utbildning är i sig inte en förutsättning för att klara arbetsuppgifterna.

3. Ungdomslöner för yrkesarbete
Ungdomslönen kan tillämpas under högst tre år.

Minimilön från och med månadsskiftet efter det att nedan angiven ålder uppnåtts.

Ob-ersättning och semesterlönetillägg
Dessa ersättningar höjs år 1-2 med 2,2%, år 3 med 2,1%

Fastighets Cirkulär

 

Bli medlem i Fastighets

Granskad: