Varsel om strejk

I dag har Fastighets lagt nya strejkvarsel på Almegaområdet. Sex företag inom området Almega Specialservice tas ut i konflikt från 12 maj.

- Vi varslar då Almega ensidigt ställt in förhandlingar om ett nytt avtal på området, säger Fastighets förbundsordförande Magnus Pettersson.

Fastighets har i dag lagt nya strejkvarsel mot arbetsgivarorganisationen Almega. På sex företag inom området Almega Specialservice varslas om stridsåtgärder från och med 12 maj 06:00.

- Dagens varsel mot Almega handlar främst om att motparten ensidigt ställt in förhandlingarna om nytt kollektivavtal på området Almega Specialservice. I de förhandlingar som pågick före det visade de ingen vilja att diskutera ett avtal inom industrinormen med låglönesatsning, säger Magnus Pettersson, förbundsordförande Fastighets.

Fastighets avtal för specialservicearbeten med Almega gäller dem som arbetar med rengörings-, sanerings- och underhållsarbeten som ställer särskilda krav på fackkunskap, yrkesfärdighet, ansvar och fysisk arbetsinsats.

- Även här möter vi en arbetsgivarpart som inte accepterar de uppgörelser som gjorts i enlighet med LO-samordningen och industriavtalets normering om låglönesatsning. Att möta halsstarrig ideologi istället för regelrätta avtalsförhandlingar är tyvärr något som Almega som motpart ägnar sig åt. Att förvägra redan lågt avlönade anställda, som ofta är kvinnor, en förbättring är deras linje. De har råd att göra det inom den normering som gjorts, men för Almega är principen viktigare, säger Magnus Pettersson.

Företag som berörs av varslet är ISS Facility vid Ringhals, OCAB Norrbotten, OCABs arbete vid Kapsch Trafficom i Jönköping, Coor Service på Volvo Personvagnar Aktiebolag, specifikt TB 4 Måleriet, TA Karossfabrik samt TC Monteringsfabrik på Torslandaverken, Göteborg, RFS Fordonssupport AB på Volvo Powertrain AB Volvovägen, Skövde, Food Hygiene på Gotlands Slagteri AB Lundbygatan 6, Visby.

Uppsägning av avtal samt varsel om stridsåtgärder för Almega Specialservice:

Med anledning av att ALMEGA Tjänsteförbunden ensidigt ställt in våra gemensamma riksavtalsförhandlingar och parterna i övrigt står långt i från varandra avseende löner och anställningsvillkor inom Specialservice varslar därför Fastighetsanställdas Förbund om stridsåtgärder.

Övertids-, mertids- och nyanställningsblockad samt förbud av inhyrning av personal inom hela avtalets tillämpningsområde.

Total arbetsnedläggelse och blockad av allt arbete som utförs vid företag och arbetsplatser enligt bilaga.

Stridsåtgärderna gäller tillsvidare till dess att Fastighetsanställdas Förbund och Almega Tjänsteförbunden träffar kollektivavtal eller varslet särskilt återkallas eller ändras.

Blockaden gäller även om arbete överlåtes på annan. Varsel om utvidgade konfliktåtgärder kommer att läggas mot de företag som försöker åsidosätta vad som ovan angivits.

Arbetstagare som genomgår utbildning har semester, är tjänstlediga eller sjukskrivna undantas generellt från stridsåtgärderna. Dessa medlemmar omfattas inte av varslet förrän den dag de ska återgå i arbete. Strejken bryter inte deras ledigheter.

Stridsåtgärderna träder i kraft 12 maj 2017 kl. 06.00

Bilaga
ISS Facility Services AB, Organisationsnummer 556410-3280 Årstaängsvägen 11 117 43 Stockholm.
Varslet avser all verksamhet under vårt avtalsområde i Ringhals AB Ringhals kärnkraftverk, Väröbacka.
Ocab AB Norrbotten, Organisationsnummer 556576-1185 Gårdsvägen 15 A 973 47 Luleå.
Varslet omfattar all verksamhet inom vårt avtalsområde på Ocab AB Norrbotten, Luleå.
Ocab AB Jönköpings och Skaraborgs län AB Organisationsnummer 556378-3934 Hjälmarydsvägen 1 573 38 Tranås Varslet omfattar all verksamhet inom vårt avtalsområde vid Kapsch Trafficom AB Bataljonsgatan 10 553 05 Jönköping.
Coor Service Management AB, Organisationsnummer 556084-6783 Knarrarnäsgatan 7 164 40 Kista.
Varslet avser all verksamhet inom vårt avtalsområde på Volvo Personvagnar Aktiebolag, specifikt TB 4 Måleriet, TA Karossfabrik samt TC Monteringsfabrik på Torslandaverken, Göteborg.
RFS Fordonssupport AB, Organisationsnummer 556890-1184 Bäckstensgatan 9 431 49 Mölndal.
Varslet avser all verksamhet under vårt avtalsområde på Volvo Powertrain AB Volvovägen, Skövde.
Food Hygiene Sverige AB, Organisationsnummer 556727-6802 Strömgatan 9 212 25 Malmö
Varslet avser all verksamhet inom vårt avtalsområde på Gotlands Slagteri AB Lundbygatan 6, Visby

Bli medlem i Fastighets

Uppdaterad: