Ja till medlarbud – Stridsåtgärder på Almega Specialservice återkallas

Fastighets och Almega har sagt ja till medlarnas hemställan rörande nytt avtal för Almega Specialservice.

Därmed återkallas alla varslade stridsåtgärder.

Publicerad:

I dag har Fastighets och Almega sagt ja till medlarnas slutliga hemställan i tvisten om nytt avtal för Almega Specialservice.

- Jag är mycket nöjd med resultatet. Vi har fått ett rent avtal i enlighet med LO-samordningen, industrinormeringen med låglönesatsning, säger Fastighets förbundsordförande Magnus Pettersson.

- Medlarnas hemställan var ordentligt genomarbetad och visar nu vägen för kommande avtal. Jag vill tacka alla för det stöd och engagemang som visat vägen fram till dagens uppgörelse.

I och med att båda parter accepterat medlarnas slutliga hemställan inställs alla varslade stridsåtgärder som skulle ha börjat på sex företag i landet på fredag 06:00.
Avtalet är treårigt, 2017-04-01 till 2020-03-31. Det ger löneökningar med 550 kronor i år, 588 kronor 2018 och 600 kronor 2019. Lägsta utgående månadslön till arbetstagare fyllda 20 år höjs med samma summor och blir 22 000 kr i år, 22 588 kr 2018 och 23 188 kr 2019.

Ersättningar för mertids- övertidsarbete, ob-tillägg och beredskapstjänst samt skiftformstillägg höjs med 2, 1 procent i år, 2,2 procent 2018 och 2,2 procent 2019.
Ungdomslönerna, ungdomar fyllda 19 år är 18 700 kr i år, 19 200 kr 2018 och 19 710 kr 2019. Ungdomar fyllda 18 år får 17 600 kr i år, 18 070 kr 2018 och 18 550 kr 2019.

Parterna har också enats om en höjning av tillägget för särskilda arbetsförhållanden från nuvarande 6 kronor/timme till 9 kronor/timme.

Bli medlem i Fastighets

Uppdaterad: