Förhandlingar ajournerade

Parterna har i dag mötts i förhandlingar. Förhandlingarna ajournerades. 

Publicerad:

Nästa förhandlingsdag är tisdagen 4 april.

Bli medlem i Fastighets

Uppdaterad: