Avtalsnytt Almega Specialservice

 • Ja till medlarbud – Stridsåtgärder på Almega Specialservice återkallas

  Fastighets och Almega har sagt ja till medlarnas hemställan rörande nytt avtal för Almega Specialservice. Därmed återkallas alla varslade stridsåtgärder.

 • Fortsatt medling

  Under eftermiddagen har medlarna träffat parterna.

 • Medlarkontakter

  Både Fastighets och Almega har träffat medlarna under torsdagen och fredagen.

 • Första medlarträffen

  Medlarna för tvisten om avtalet med Almega Fastighetsarbetsgivarna har träffat Fastighets och motparten Almega under eftermiddagen.

 • Medlare utsedda

  Medlingsinstitutet har utsett Erland Olauson, Anders Lindström och Katarina Novàk att medla i tvisten mellan Fastighetsanställdas Förbund och Almega om ett nytt kollektivavtal för Specialservice.

 • Varsel om strejk

  I dag har Fastighets lagt nya strejkvarsel på Almegaområdet. Sex företag inom området Almega Specialservice tas ut i konflikt från 12 maj.- Vi varslar då Almega ensidigt ställt in förhandlingar om ett nytt avtal på området, säger Fastighets förbundso...

 • Almega har ställt in förhandlingar

  Almega har ensidigt ställt in förhandlingarna.

 • Almega Specialservice ajournerad

  Förhandlingarna om nytt kollektivavtal för Almega Specialservice har ajournerats.

 • Hela delegationen inkallas

  Inför torsdagens förhandlingar om nytt kollektivavtal för Almega Specialservice har Fastighets förhandlingsdelegation kallats in.

 • Förhandlingar med lilla delegationen

  Förhandlingarna onsdag-torsdag 19-20 april med Almega Specialservice genomförs med lilla delegationen.

Uppdaterad: