Almega Specialservice

Avtalet gäller för specialservicearbeten. Rengörings-, sanerings- och underhållsarbeten som ställer särskilda krav på fackkunskap, yrkesfärdighet, ansvar och fysisk arbetsinsats.

Avtalet gäller 1/4 2016 - 31/3 2017.

Avtalsnytt Almega Specialservice

Läs mer om avtalet här

Kontakta gärna ditt regionkontor om du har frågor eller är osäker.

Regionkontor

Bli medlem i Fastighets

Uppdaterad: