Varsel om strejk

Fastighets och Seko varslar om stridsåtgärder på avtalsområdet Almega Serviceentreprenad.

Varslet rör 20 platser i landet. Om inte uppgörelse nåtts före 8 juni 06:00 utbryter strejk.

Publicerad:

Almega har i förhandlingarna vägrat gå med på en låglönesatsning i enlighet med LO-samordningen och industrinormeringen. Seko och Fastighets har krävt 6,5 procent i utrymme samt en låglönesatsning.. Almega har krävt avräkning och motvaluta för att Fastighets och Sekos medlemmar skall få samma löneökningar som Sveriges industriarbetare.

- Den konstruktiva samtalston som vi har med andra arbetsgivarorganisationer finns inte hos Almega, Deras så kallade förhandlingar är bara en väntan på våra varsel. Almega är i krig mot den svenska avtalsmodellen med ansvarstagande parter. I vår värld vill de flesta arbetsgivare ta ansvar och komma överens med de anställda. Där har Almega och dess ledning en helt annan inställning, säger Magnus Pettersson, förbundsordförande Fastighets och Mats Ekeklint, avtalssekreterare, Seko.

Fastighets och Seko kvarstår vid att löneuppgörelsen måste nå upp till industrins överenskommelse och vara fri från avräkning. Högre löner för de medlemmar som tjänar minst är en lika viktig fråga för Fastighets och Sekos medlemmar som för industrifackens medlemmar.

Med hänsyn till ovanstående ser Fastighets och Seko ingen annan utväg än att säga upp Serviceentreprenadavtalet och samtidigt varsla om stridsåtgärder.

Varslet rör 20 platser i landet. Om inte uppgörelse nåtts före 8 juni 06:00 utbryter strejk. Omkring 350 medlemmar inom Fastighets och Seko, berörs av varslet.

Varsel.

- Övertids-, mertids- och nyanställningsblockad inom hela Serviceentreprenadavtalets tillämpningsområde.

- Total arbetsnedläggelse, strejk, för Fastighets och Sekos medlemmar som arbetar inom Serviceentreprenadavtalets tillämpningsområde på företag och verksamhetsområden som anges i bilaga 1. Vidare försätts arbetsuppgifterna i blockad vilket innebär att ingen får utföra arbetsuppgifter som omfattas av arbetsnedläggelsen. Blockaden innebär att stridsåtgärderna kvarstår även om annat företag övertar blockerat arbete.

Stridsåtgärderna träder i kraft den 8 juni 2017 kl. 06.00 och gäller till dess att överenskommelse om nytt kollektivavtal träffas eller varslet särskilt återkallas eller ändras.

Arbetstagare som genomgår utbildning, har semester, är tjänstlediga eller är sjukskrivna undantas generellt från stridsåtgärderna. Dessa medlemmar omfattas inte av varslet förrän den dag de skall återgå i arbete. Strejken bryter inte deras ledigheter.

Varsel om utvidgning av konfliktåtgärder kommer att vidtas för det fall åsidosättande av stridsåtgärderna förekommer.

Bilaga konfliktobjekt

1. Sodexo AB organisationsnummer 556232-7873 Dalvägen 22 169 79 Solna.
Varslet avser all verksamhet under vårt avtalsområde på SCA Ortviken, Ortviksvägen 80, 856 34 Sundsvall.

2. Sodexo AB organisationsnummer 556232-7873 Dalvägen 22 169 79 Solna.
Varslet avser all verksamhet under vårt avtalsområde på Jacob Douwe Egberts S:E AB, Drottninggatan 55, 803 82 Gävle.

3. ISS Facility Services AB organisationsnummer 556410-3280 Årstaängsvägen 11 117 43 Stockholm. Varslet avser all verksamhet under vårt avtalsområde på Nordea Finans Sverige AB, Lindhagensgatan 112, 112 51 Stockholm.

4. ISS Facility Services AB organisationsnummer 556410-3280 Årstaängsvägen 11 117 43 Stockholm. Varslet avser all verksamhet under vårt avtalsområde på Polypeptide Laboratories Högerudsgatan 21 216 13 Limhamn.

5. Compass Group organisationsnummer 556258-1461 Isafjordsgatan 22 164 40 Kista. Varslet avser all verksamhet under vårt avtalsområde på Perstorp AB, Perstorps Industripark, 284 80 Perstorp.

6. ISS Facility Services AB organisationsnummer 556410-3280 Årstaängsvägen 11 117 43 Stockholm. Varslet avser all verksamhet under vårt avtalsområde på Preemraff Lysekil, Hamreviksvägen 1, 453 92 Lysekil

7. Sodexo AB organisationsnummer 556232-7873 Dalvägen 22 169 79 Solna. Varslet avser all verksamhet under vårt avtalsområde på Gekås Ullared AB, Danskavägen 13, 311 85 Ullared

8. ISS Facility Services AB organisationsnummer 556410-3280 Årstaängsvägen 11 117 43 Stockholm. Varslet avser all verksamhet under vårt avtalsområde på IF Skadeförsäkringar AB, Barks väg 15, 170 73 Solna.

9. ISS Facility Services AB organisationsnummer 556410-3280 Årstaängsvägen 11 117 43 Stockholm. Varslet avser all verksamhet under vårt avtalsområde på SEB Rissne, Rissneleden 110, 174 57 Sundbyberg.

10. Sodexo AB organisationsnummer 556232-7873 Dalvägen 22 169 79 Solna. Varslet avser all verksamhet under vårt avtalsområde på GE Healthcare, Björkgatan 30, 751 25 Uppsala.

11. Inspira AB organisationsnummer 556232-7873 Positionen 143 115 41 Stockholm. Varslet avser all verksamhet under vårt kollektivavtalsområde på Nasdaq Technology AB, Tullvaktsvägen 15, 115 56 Stockholm.

12. Sodexo AB organisationsnummer 556232-7873 Dalvägen 22 169 79 Solna.
Varslet avser all verksamhet under vårt kollektivavtalsområde på Carlsberg Supply Company AB Årstadsvägen 6 311 22 Falkenberg.

13. Sodexo AB organisationsnummer 556232-7873 Dalvägen 22 169 79 Solna. Varslet avser all verksamhet under vårt kollektivavtalsområde på Opharma AB, Angelustvägen 27, 212 15 Malmö.

14. Inspira AB organisationsnummer 556478-2646 Positionen 143 115 41 Stockholm. Varslet avser all verksamhet under vårt kollektivavtalsområde på Westinghouse Electric Sweden AB, Bränslegatan 1, Västerås.

15. Sodexo AB organisationsnummer 556232-7873 Dalvägen 22 169 79 Solna. Varslet avser all verksamhet under vårt kollektivavtalsområde Astra Zeneca AB, Pepparsleden 1, Mölndal.

16. ISS Facility Services AB organisationsnummer 556410-3280 Årstaängsvägen 11 117 43 Stockholm. Varslet avser all verksamhet under vårt kollektivavtalsområde på Billerud Korsnäs, Gruvön, Stor Johanns väg 4, Grums.

17. Rent Hus i Örebro AB organisationsnummer 556659-4700 Bergslagsgatan 6 703 67 Örebro
Varslet avser all verksamhet under vårt kollektivavtalsområde på Krämaren och Vågen, Våghusgatan, Örebro.

18. Rengörare Näslund AB organisationsnummer 556169-6872 Ingemarsgatan 1A 114 20 Stockholm. Varslet avser all verksamhet under vårt kollektivavtalsområde på Arlanda Flygplats Terminal 5, Stockholm-Arlanda.

19. Compass Group organisationsnummer 556258-1461 Isafjordsgatan 22, 164 40 Kista. Varslet avser all verksamhet under vårt kollektivavtalsområde på LKAB / Vitåfors LKAB, industriområdet, Koskullskulle.

20. Inspira AB organisationsnummer 556478-2646 Positionen 143 115 41 Stockholm. Varslet avser all verksamhet under vårt kollektivavtalsområde på Outokumpu Stainless AB, Bergsnäsgatan 11, Avesta.

Bli medlem i Fastighets

Uppdaterad: