LO stöder städarna

- Vi är fast beslutna att genomdriva låglönesatsningen i alla berörda branscher. Våra förbundsmedlemmar ska inte drabbas av försämrade anställningsvillkor för att få låglönesatsningen.

Det skriver LOs styrelse i ett gemensamt uttalande.

Publicerad:

LO-styrelsens uttalande med anledning av Fastighets och Sekos strejkvarsel:

"LOs styrelse ger sitt fulla och enhälliga stöd till det strejkvarsel Fastighets och Seko lagt på avtalsområdet Almega Serviceentreprenad. Fastighets och Seko kräver 6,5 procent på tre år plus en låglönesatsning för dem med en månadslön under 24 000 kronor, helt i linje med industrinormeringen och LO-förbundens samordnade krav."

Almega har en rad krav på försämringar i berörda städares anställningsvillkor. Det är oacceptabelt. Vi är fast beslutna att genomdriva låglönesatsningen i alla berörda branscher. Våra förbundsmedlemmar ska inte drabbas av försämrade anställningsvillkor för att få låglönesatsningen.

En helt central utgångspunkt för LO-förbundens samordnade krav är att parterna successivt måste kunna åtgärda löneorättvisor under ordnade former i siffersatta kollektivavtal. Industrins parter har i årets avtalsrörelse tagit ansvar för en hållbar lönenormering som förenar god kostnadskontroll med en viss omfördelning. Det är djupt oroväckande att några aktörer på arbetsmarknaden nu inte förmår ta sitt ansvar för en fortsatt stabil lönebildning."

LOs styrelse består av representanter för alla 14 LO-förbund.

Uppdaterad: