Förhandlingar igång

Fastighets och Sekos förhandlare har träffat motparten i dag.

Publicerad:

Förhandlingarna är ajourerade. Nästa datum för förhandlingar är 18 maj.

Bli medlem i Fastighets

Uppdaterad: