Då ska avtalsyrkanden växlas

Parterna har kommit överens om att träffas för att växla avtalsyrkanden torsdagen den 30 mars.

Publicerad:

Nästa utsatta förhandlingsdag för avtalet på Almega serviceentreprenad är tisdagen den 25 april.

Bli medlem i Fastighets

Uppdaterad: