Fotograf: Victoria Morberg

Avtal klart för städarna – varsel återkallas

Fastighets och Seko samt Almega har sagt ja till medlarnas slutliga hemställan om ett nytt avtal för Almega Serviceentreprenad.

Därmed finns ett nytt kollektivavtal och varslade stridsåtgärder återkallas med omedelbar verkan.

Publicerad:

- Vi är nöjda med uppgörelsen. Vi har med den låglönesatsning som är LOs gemensamma krav. Den är värd 83 kronor och vi har inte behövt sälja av något på avtalet för att få med den, säger Magnus Pettersson, Fastighets och Mats Ekeklint, Seko.

Avtalsperioden omfattar perioden 1 juni 2017 – 31 maj 2020.

Lönerna höjs med 512 kronor 1 juni 2017, 550 kronor 1 juni 2018 och 550 kronor bildas per den 1 juni 2019.

Lägsta utgående månadslön till arbetstagare fyllda 22 år blir 22 212 kronor 1 juni 2017, 22 762 kronor 1 juni 2018 och 23 312 kronor 1 juni 2019.

Fastighets Cirkulär om nya avtalet 2017 - 2020 finns här

Bli medlem i Fastighets

Uppdaterad: