Almega har ställt in förhandlingarna

Förhandlingarna om ett nytt avtal för serviceentreprenad är inställda av Almega.

Almega har ställt in förhandlingarna om nytt avtal. De vill inte förhandla på grund av Fastighets varsel om stridsåtgärder på andra avtalsområden inom Almega.

När/om ny tid för förhandlingar kan sättas upp, kommer ny notering här.

Bli medlem i Fastighets

Uppdaterad: