Medlarbud lämnat

Medlarna Malte Eriksson och Olle Hammarström har lämnat en slutlig hemställan till parterna i Samhallavtalet.

Publicerad:

I dag på förmiddagen lämnade Medlingsinstitutetes medlare Malte Eriksson och Olle Hammarström en slutlig hemställan till parterna i Samhallavtalet.

Senare i dag ska parterna var för sig lämna sina svar till medlarnas hemställan. Parterna kan antingen säga ja eller nej. Om båda parter säger ja finns ett nytt avtal i enlighet med medlarnas hemställan. Om någon av parterna säger nej kvarstår LO-förbundens varsel om stridsåtgärder som innebär blockad på allt arbete i Samhall från och med torsdag morgon.

Samhallavtalet är ett kollektivavtal mellan sju LO-förbund och Almega samhallförbundet. Det berör drygt 20 000 anställda inom Samhall.

Bli medlem i Fastighets

Uppdaterad: