Fotograf: Janne Sparrman

Samhall: Förhandlingar ajournerade

Parterna har mötts för en första förhandling, som ajournerades. Nästa förhandlingsdag är 19 juni.

Publicerad:

Bli medlem i Fastighets

Uppdaterad: