Fastighets representanter i förhandlingsdelegationen

Fastighets har utsett  sex representanter i LO:s förhandlingsdelegation för Samhallavtalet.

Publicerad:

Fastighets deltagande i LO:s förhandlingar om Samhallsavtalet leds av avtalsombudsman Joakim Oscarsson.

I den stora avtalsdelegationen har Fastighets utsett sex representanter:

Mohammad Kazam Malaki, Region Syd

Renée Lok. Region Nord

Annica Falk, Region Väst

Urban Forsberg Region Nord

Eshagh Najmeddin, Region Ost

Majlen Holmquist, Region Tvärs

Förhandlingarna leds av LO. Övriga deltagande förbund är GS, Handels, Hotell och restaurangfacket, IF Metall, Kommunal och Seko.

Bli medlem i Fastighets

Uppdaterad: