Almega Samhallförbundet

Gäller för samtliga arbetare inom LO-förbundens organisationsområde för anställda vid företag anslutna till Almega Samhallförbundet.

Gäller 2016-10-01 - 2017-09-30

Avtalsnytt Almega Samhällsförbundet

Avtalet mellan Almega Samhallförbundet och LO berör 20 000 anställda inom Samhall AB. Avtalet gäller alltså för Fastighetsanställdas Förbunds medlemmar vid Samhall.

Läs mer om avtalet

Kontakta gärna ditt regionkontor om du har frågor.

Regionkontor

Samhallbilder

Bli medlem i Fastighets

Uppdaterad: