Förhandlingar ajournerade

Fredagens förhandlingar har ajournerats.

Publicerad:

Bli medlem i Fastighets

Uppdaterad: