Varsel om stridsåtgärder

Fastighets har i dag varslat om strejk på avtalsområdet Almega Fastighetsarbetsgivarna.

- Almega vägrar oss en överenskommelse i enlighet med LO-samordningen och industrinormeringen som innehåller en låglönesatsning, säger Jari Visshed, tredje förbundsordförande.

Publicerad:

Almega Tjänsteförbunden har inte gått förbundet tillmötes avseende yrkanden som gäller allmänna anställningsvillkor samt lönenivåer. Parterna står långt ifrån varandra varför Fastighetsanställdas Förbund varslar om stridsåtgärder enligt nedan.

- Almega vägrar oss en överenskommelse i enlighet med LO-samordningen och industrinormeringen som innehåller en låglönesatsning. Almega vill att vi ska finansiera låglönesatsningen genom försämrade villkor i vårt kollektivavtal. Det kan vi inte acceptera, därför har vi tvingats att varsla, säger Jari Visshed, tredje förbundsordförande i Fastighetsanställdas Förbund.

Varslet avses att träda i kraft 8 maj 06:00 och omfattar sju företag i Örnsköldsvik, Malmö, Norrköping, Västerås, Göteborg och Uppsala.

Fastighets varsel och varsellista:

Uppsägning av avtal samt varsel om stridsåtgärder.

Fastighetsanställdas Förbund säger härmed upp gällande kollektivavtal Fastigheter Branschavtal om allmänna villkor och löneavtalet mellan Almega Tjänsteförbunden och Fastighetsanställdas Förbund.

Almega Tjänsteförbunden har inte gått förbundet tillmötes avseende yrkanden som gäller allmänna anställningsvillkor samt lönenivåer. Parterna står långt ifrån varandra varför Fastighetsanställdas Förbund varslar om stridsåtgärder enligt nedan.

Varsel.

 Övertids-, mertids- och nyanställningsblockad samt förbud mot inhyrning av personal inom hela avtalets tillämpningsområde.
 Total arbetsnedläggelse och blockad av allt arbete som utförs vid företag och arbetsplatser enligt bilaga.

Stridsåtgärderna gäller tillsvidare till dess att Fastighetsanställdas Förbund och Almega Tjänsteförbunden träffar kollektivavtal eller varslet särskilt återkallas eller ändras.

Blockaden gäller även om arbete överlåtes på annan. Varsel om utvidgade konfliktåtgärder kommer att läggas mot de företag som försöker åsidosätta vad som ovan angivits.

Arbetstagare som genomgår utbildning, har semester, är tjänstlediga eller sjukskrivna undantas generellt från stridsåtgärderna. Dessa medlemmar omfattas inte av varslet förrän den dag de ska återgå i arbete. Strejken bryter inte deras ledigheter.

Stridsåtgärderna träder i kraft den 8 maj 2017 kl. 06:00

Varsellista avseende avtalsområde Fastigheter Branschavtal nr 10, mellan Almega Fastighetsarbetsgivarna och Fastighetsanställdas Förbund.

1. Brux AB Övik, organisationsnummer 556082-1570, Tjänstemannastan 6, 892 50 Örnsköldsvik. Varslet avser all lokalvård i Domsjöfabriken AB på vårt avtalsområde som utförs av lokalvårdarna.

2. COOR Service Management Aktiebolag, organisationsnummer 556084-6783, Fågelbacksgatan 11, 217 44 Malmö. Varslet avser allt arbete som utförs av reparatörerna och fastighetsskötare på vårt avtalsområde.

3. Fastighets AB L E Lundberg, organisationsnummer 556049-0483, Olai Kyrkogata 40, 602 33 Norrköping. Varslet avser allt arbete i objektet Galleria Spiralen på vårt avtalsområde som utförs av fastighetstekniker.

4. Västmanlands Fastighetsskötsel Aktiebolag, organisationsnummer 556221-4998, Pontus Widéns väg 6, 72223 Västerås. Varslet avser allt arbete vid Rocklunda IP på vårt avtalsområde som utförs av fastighetsskötare, Vagngårdsvägen 3 72480 Västerås.

5. HJT Service AB, organisationsnummer 556699-2193, Retortgatan 6 72130 Västerås. Varslet avser allt arbete som utförs av reparatörerna på vårt avtalsområde.

6. Stena Fastigheter Göteborg AB, Box 31157 400 32 Göteborg. Organisationsnummer 556032-5127. Varslet avser allt arbete som utförs av fastighetsvärdar under vårt avtalsområde.

7. Rikshem AB i Uppsala, organisationsnummer 556709-9667, Storgatan 25 Uppsala. Varslet avser allt arbete som utförs av fastighetstekniker i Uppsala under vårt avtalsområde.

Bli medlem i Fastighets

Uppdaterad: