Utökat varsel

Fastighets har utökat sitt varsel mot ett företag i det tidigare varslet på Almega Fastighetsarbetsgivare.

Fastighets har utökat sitt strejkvarsel på området Almega Fastighetsarbetsgivare. Ett företag i Västerås har obstruerat mot tidigare varsel. Därför läggs ett varsel om total arbetsnedläggelse från och med 12 maj vid HJT Service AB i Västerås.

Fastighets utvidgning av varsel på avtalsområdet Almega Fastighetsarbetsgivare:

Förbundet har uppmärksammats på att ett företag som tidigare varslats om konfliktåtgärder nu kartlägger för att kunna bedriva fortsatt verksamhet i händelse av att konflikten bryter ut. Med anledning av detta varslar Fastighetsanställdas Förbund om utvidgning av varslet.

De av Förbundet tidigare varslade åtgärderna kvarstår.

Det utvidgade varslet omfattar:

- Övertids-, mertids- och nyanställningsblockad samt förbud av inhyrning av personal inom hela avtalets tillämpningsområde.

- Total arbetsnedläggelse och blockad av allt arbete som utförs vid företag och arbetsplatser enligt bilaga.

Stridsåtgärderna gäller tillsvidare till dess att Fastighetsanställdas Förbund och Almega Tjänsteförbunden träffar kollektivavtal eller varslet särskilt återkallas eller ändras.

Blockaden gäller även om arbete överlåtes på annan. Varsel om utvidgade konfliktåtgärder kommer att läggas mot de företag som försöker åsidosätta vad som ovan angivits.

Arbetstagare som genomgår utbildning, har semester, är tjänstlediga eller sjukskrivna undantas generellt från stridsåtgärderna. Dessa medlemmar omfattas inte av varslet förrän den dag de ska återgå i arbete. Stridsåtgärderna bryter inte deras ledigheter.
Stridsåtgärderna träder i kraft 12 maj kl. 06.00

Varslet avser total arbetsnedläggelse och blockad av allt arbete som utförs av anställda inom vårt avtalsområde på HJT Service AB, organisationsnummer 556699-2193, Retortgatan 6, 72130 Västerås. Varslet avser allt arbete som utförs under vårt avtalsområde.

Bli medlem i Fastighets

Uppdaterad: