Utökat varsel i Västerås

Fastighets varsel om strejk på Västmanlands Fastighetsskötsel har utökats.

I varslet mot Almega avseende i syfte att nå nytt kollektivavtal för Fastighetsarbetsgivarna varslades om strejk för fastighetsskötare som jobbar på Rocklunda IP i Västmanlands Fastighetsskötsel i Västerås. Om inte avtal nås utlöses strejken måndag 8 maj 06:00.

Företaget har nu på olika sätt vidtagit åtgärder för att kringgå effekterna av det lagda varslet. Därför har Fastighets lagt ett utökat varsel som avser allt arbete inom Fastighets avtalsområde för Västmanlands Fastighetsskötsel. Enligt varslet utöses stridsåtgärderna den 16 maj 06:00.

Fastighets varsel:

Utvidgning av varsel

Förbundet har uppmärksammats på att ett företag som tidigare varslats om konfliktåtgärder nu på olika sätt vidtar åtgärder för att kringgå effekterna av vårt varsel.
Med anledning av detta varslar Fastighetsanställdas Förbund om utvidgning av varslet.
De av förbundet tidigare varslade åtgärderna kvarstår.

Det utvidgade varslet omfattar:
 Övertids-, mertids- och nyanställningsblockad samt förbud av inhyrning av personal inom hela avtalets tillämpningsområde.
 Total arbetsnedläggelse och blockad av allt arbete som utförs vid företag och arbetsplatser enligt bilaga.

Stridsåtgärderna gäller tillsvidare till dess att Fastighetsanställdas Förbund och Almega Tjänsteförbunden träffar kollektivavtal eller varslet särskilt återkallas eller ändras.
Blockaden gäller även om arbete överlåtes på annan. Varsel om utvidgade konfliktåtgärder kommer att läggas mot de företag som försöker åsidosätta vad som ovan angivits.
Arbetstagare som genomgår utbildning, har semester, är tjänstlediga eller sjukskrivna undantas generellt från stridsåtgärderna. Dessa medlemmar omfattas inte av varslet förrän den dag de ska återgå i arbete. Stridsåtgärderna bryter inte deras ledigheter.

Stridsåtgärderna träder i kraft 16 maj 2017 kl. 06.00.

Bilaga

Total arbetsnedläggelse och blockad av allt arbete som utförs av anställda inom vårt avtalsområde.

1. Västmanlands Fastighetsskötsel Aktiebolag, organisationsnummer 556221-4998,
Pontus Widéns väg 6, 72223 Västerås.

 

Bli medlem i Fastighets

Uppdaterad: