Uppgörelse om Almega Fastighetsarbetsgivarna – alla stridsåtgärder dras tillbaka

Fastighets och Almega har sagt ja till medlarnas slutliga hemställan i konflikten om nytt kollektivavtal för Almega Fastighetsarbetsgivarna.

Därmed finns en uppgörelse och det innebär att alla varslade stridsåtgärder för området Almega Fastighetsarbetsgivarna dras tillbaka.

Medlarnas hemställan, som båda parter sagt ja till, innebär ett nytt treårigt avtal från 1 april 2017 till 31 mars 2020. Löneökningarna blir 580 kronor/600 kronor/600 kronor från 1 april under de tre åren.

Minimilönerna vid fyllda 20 år höjs också med 580 kr/600 kr/600 kr. Samtliga ersättningar höjs med 2,1 procent 2017, 2,2 procent 2018 och 2,2 procent 2019.

Några justeringar har också gjorts för att förtydliga gällande regler, i avtalet. Parterna har också enats om att tillsätta en arbetsgrupp om arbetstider och lönebildning i avtalet. I den gruppen ska båda parter ha med representanter som är verksamma i företag i branschen.

- Jag är nöjd med uppgörelsen. Vi har fått ett rent avtal i enlighet med LO-samordningen och industrinormeringen med låglönesatsning. Vi gick in i förhandlingarna med de förutsättningarna och resultatet är i enlighet med förutsättningarna, säger Magnus Pettersson, Fastighets förbundsordförande.

- Jag vill tacka alla i förbundet och övriga LO-förbund som visat engagemang och stöd under förhandlingarna. Nu drar vi tillbaka de varslade stridsåtgärderna för detta avtalsområde. Det blir ingen strejk i morgon bitti, säger Magnus Pettersson.

Fastighets varslade stridsåtgärder på området Almega Specialservice kvarstår. Om inte en uppgörelse nås före fredagen 12 maj 06:00 har Fastighets varslat om stridsåtgärder på sex företag inom Almega Specialservice avtalsområde.

Medlarna har redan träffat parterna i denna konflikt. Nästa möte för Fastighets del är på måndag.

Läs mer om varslet på Almega Specialservice 

Bli medlem i Fastighets

Uppdaterad: