Medlarna har lämnat slutlig hemställan

Parterna har fått medlarnas slutliga hemställan i konflikten om nytt kollektivavtal för Almega Fastighetsarbetsgivare. Svar ska lämnas söndag kväll.

Bli medlem i Fastighets

Uppdaterad: