Fortsatta medlarkontakter

Under fredagen har medlarna haft träffar med båda parter.

Under lördagen har medlarna kallat parterna till sig.

Bli medlem i Fastighets

Uppdaterad: