Fortsatta förhandlingar

Fastighets förhandlare har i dag träffat motparten och förhandlat. Förhandlingarna är ajournerade.

Publicerad:

Nästa förhandlingsdag är utsatt till torsdag-fredag, 6 – 7 april, då Fastighets förhandlingsdelegation för Fastighetsavtalet är inkallad till möte.

Bli medlem i Fastighets

Uppdaterad: