Begäran om sympatiåtgärder och träff med medlare

Fastighets har begärt sympatiåtgärder av övriga LO-förbund.

Medlarna har också träffat Fastighets förhandlare i dag.

Fastighetsanställdas Förbund har begärt sympatiåtgärder från de andra 13 förbunden.

Under fredagsförmiddagen hade Medlingsinstitutets medlare Erland Olauson och Anders Lindström kallat parterna till sig. Medlarna hade överläggningar enskilt med vardera part och därefter hölls ett gemensam överläggning.

Medlarna har kallat Fastighets och Almega till sig på tisdag eftermiddag.

Bli medlem i Fastighets

Uppdaterad: