Almega Fastighetsarbetsgivare

Kollektivavtal  för anställda vid privata fastighets- och entreprenadföretag.

Gäller från och med 1 april 2016 till och med 31 mars 2017.

Avtalsnytt Almega Fastighetsarbetsgivare

Läs mer om avtalet här

Kontakta gärna ditt regionkontor om du har frågor eller är osäker.

Regionkontor

Bli medlem i Fastighets

Uppdaterad: