Nytt avtal klart

LO och motparten Almega Bemanningsföretagen har kommit överens om ett nytt avtal.

Publicerad:

Samtliga LO-förbund har sagt ja till nytt treårigt avtal för bemanningsanställda. Avtalet följer LO-samordningen med industrinormering och låglönesatsning. Garantilön och övriga ersättningar höjs med 6,5 procent.

LO hade sagt upp eftersom motparten Almega Bemanningsföretagen inte ville erbjuda anställda inom bemanningsbranschen samma villkor som ordinarie personal. Då nåddes en överenskommelse.

Parterna är även överens om att tillsätta en arbetsgrupp om arbetsmiljö under avtalsperioden för att se om det går att hitta vägar för att främja systematiskt arbetsmiljöarbete genom att sprida goda exempel.

Avtalet börjar gäller från 1 maj 2017 till och med 30 april 2020.

Bemanningsavtalet

Bli medlem i Fastighets

Uppdaterad: