Avtalet uppsagt

LO-förbunden säger upp sitt avtal med Bemanningsföretagarna. Förhandlingarna om villkor för de bemanningsanställda strandat.

LO-förbunden att säger upp avtalet eftersom bemanningsanställda inte erbjuds samma villkor som ordinarie personal.

– Det ska vara samma kostnad och villkor att ta in bemanningsanställda som ordinarie personal. Detta vill inte bemanningsföretagen gå med på. Därför ser vi ingen annan lösning än att säga upp avtalet, säger Torbjörn Johansson, LO:s avtalssekreterare.

Avtalet löper ut efter sju dagar om ingen ny överenskommelse nåtts.

Kollektivavtalet reglerar villkoren för anställda i bemanningsföretag och är gemensamt för samtliga LO-förbund.

Bli medlem i Fastighets

Uppdaterad: