Fotograf: Lars Forsstedt

Almega Bemanningsföretagen - Bemanningsavtalet

Kollektivavtalet reglerar villkoren för anställda i bemanningsföretag och är gemensamt för samtliga LO-förbund.

Nytt avtal tecknat av LO 29 april 2016.

Senaste nytt om förhandlingarna på avtalsområdet finns under avtalsnyheter nedan.

Avtalet förhandlas under ledning av LO för alla ingående LO-förbund. Fastighets har insyn i förhandlingarna.

2000 tecknades det första LO-avtalet för anställda i bemanningsföretag. Det gäller för alla LOs medlemsförbund. 

De som jobbar på uthyrningsföretag ska skyddas av ett kollektivavtal i likhet med villkoren på den övriga arbetsmarknaden. Avtalet ska minska risken för konkurrens om lönevillkor och andra anställningsvillkor mellan olika grupper på en arbetsplats, alltså att minska risken för så kallad social dumping. Avtalet ska förhindra att de egna anställda byts ut mot inhyrda som är billigare på grund av lägre lön och sämre villkor.

Läs mer om avtalet här

Kontakta gärna ditt regionkontor om du har frågor eller är osäker.

Regionkontor

Avtalsnyheter Almega Bemanningsföretagen

Bli medlem i Fastighets

Uppdaterad: