Pacta

För anställda i Pactas medlemsföretag som bedriver fastighets- och boendeservice.

Nytt avtal gäller 1/5 2017 - 30/4 2020.
Ny lönerna utbetalas från och med 1 april respektive år; Löneökningarna är 590 kronor 2017, 570 kronor 2018 och 610 kronor 2019.

Pacta allmänna bestämmelser 2017

Fastighets Cirkulär Pacta 2017

Avtal Pacta

Kontakta gärna ditt regionkontor om du har frågor eller är osäker

Regionkontor

Bli medlem i Fastighets

Uppdaterad:
Kategorier: