KFO-Samhall AB

Gäller för samtliga arbetare inom LO-förbundens organisationsområde för anställda vid företag anslutna till KFO-Samhall AB. 

Avtalet gäller alltså för Fastighetsanställdas Förbunds medlemmar vid Samhall.

Bli medlem i Fastighets

Granskad:
Kategorier: