KFO - Folkets hus och parker

För anställda vid Folkets Hus och parker.

Gäller 1/4 2017 - 31/3 2020

Nytt avtal klart 2017-06-19.

Avtalet gäller 2017- 04-01 – 2020-03-31. Utgående lön höjs med 1 695 kronor.

Så här blir lönehöjningarna: 555 kronor 1 april 2017, 565 kronor 1 april 2018 och 575 kronor 1 april 2019.

Sammanlagt höjs utgående lön med 1 695. Alla lägstalöner höjs med samma krontal som utgående lön 555:-, 565:- och 575:-

Övriga ersättningar ökar 2017 och 2018 med 2,2 procent, 2019 höjs de med 2,1 procent.

Fastighets Cirkulär

Folkets Hus och Parker avtal 2017 - 2020

Karensavtal överenskommelse

Cirkulär pensions- och försäkringsavtalen, KFO, 1/1 2019

Arbetsgivarnas information om nya pensions- och försäkringsavtalen finns här

Kontakta gärna ditt regionkontor om du har frågor eller är osäker.

Regionkontor

Bli medlem i Fastighets

Granskad:
Kategorier: