Idea Fastighetsarbete

Fastighetsskötareavtal för IDEA, Arbetsgivareförbundet för ideella organisationer.

Nytt avtal är klart för IDEA Fastighetsarbete.

Det nya avtalet gäller för perioden 2017-04-01 – 2020-08-31.

Löneökningarna:

2017-04-01 – 2018-03-31 580 kr
2018-04-01 – 2019-03-31 600 kr
2019-04-01 – 2020-08-31 600 kr

Samtliga ersättningar i avtalet höjs med 2,1 % 2017, 2,2 % 2018 och 2,2 % 2019.
Förhandlingsprotokollet

Idea Fastighetsarbete avtal 2017-2020

Karensavtal överenskommelse

Fastighets Cirkulär Idea Fastighetsarbete

Kontakta gärna ditt regionkontor för mer information om avtalet.

Regionkontor

Bli medlem i Fastighets

Granskad:
Kategorier: