BAO - Bankinstitutens Arbetsgivarorganisation

Detta avtal tillämpas för kontorsstädning i egen regi.

En stor del av de anställda arbetar på ett betingslönesystem.

Avtalet gäller för perioden 1 juni 2017 till och med 31 maj 2020.

Part har rätt att säga upp avtalen i förtid senast den 30 november 2018 till upphörande den 31 maj 2019.

Timlönerna vid fyllda 21 år ökar enlig följande
• 3,05 kronor från den 1 juni 2017 till 132,21 kr per timme
• 3,27 kronor från den 1 juni 2018 till 135,48 kr per timme
• 3,27 kronor från den 1 juni 2019 till 138,75 kr per timme

Ackords och betingslöner vid fyllda 21 år ökar enligt följande
• 2,23 kronor från den 1 juni 2017 till 96,84 kr per betingstimme
• 2,39 kronor från den 1 juni 2018 till 99,23 kr per betingstimme
• 2,39 kronor från den 1 juni 2019 till 101,62 kr per betingstimme

Fastighets cirkulär

BAO-Fastighets avtal 2017-2020

Karensavtal Överenskommelse

Kontakta gärna ditt regionkontor om du har frågor eller är osäker.

Regionkontor

Bli medlem i Fastighets

Granskad:
Kategorier: