Almega Tjänsteföretagen - Städ i egen regi

Avtal för städpersonal anställda i egen regi.

 

Nytt avtal klart 14 november 2017. Avtalet gäller 1 november 2017 - 31 oktober 2020.

Fastighets Cirkulär om avtalet

Det nya avtalet läggs upp när det kommit till www.fastighets.se
Tills vidare ligger det gamla avtalet här:

Gammalt avtal

Karensavtal överenskommelse

Kontakta gärna ditt regionkontor om du har frågor eller är osäker.

Regionkontor

Bli medlem i Fastighets

Granskad:
Kategorier: