Almega Tjänsteföretagen - Asylboenden

Avtalet gäller för personal inom Fastighets organisationsområden på asylboendeföretag.

Avtalet gäller 1 juni 2017 till och med 31 augusti 2020.

OBS! Avtalet löpte ut 31 augusti 2020 och ligger vilande då verksamheten som reglerades i avtalet har upphört.  

Den 29 augusti 2017 antog förbundsstyrelsen förslaget till nytt kollektivavtal avseende Almega Asylboendeföretag. Överenskommelsen gäller för perioden 1 juni 2017 till och med 31 augusti 2020.

Löner
Uppgörelsen innebär att lönerna ökar den
1 juni 2017 ökar enligt följande: 500 kronor, varav 200 kronor generellt och 300 kronor i pott.
1 juni 2018 ökar enligt följande: 525 kronor, varav 210 kronor generellt och 315 kronor i pott.
1 juni 2019 ökar enligt följande: 670 kronor, varav 268 kronor generellt och 402 kronor i pott.

Fördelningen på löneökningen motsvarar generell utläggning 40% och pott 60%
De lokala parterna kan träffa avtal om annan fördelning än ovanstående.

Lägsta lön
Ökar totalt med 1695 kronor

Fastighets cirkulär om avtalet 2017-2020

Avtal för asylboenden

Karensavtal överenskommelse

Kontakta gärna ditt regionkontor om du har frågor eller är osäker.

Regionkontor

Bli medlem i Fastighets

Granskad: