Försäkringar i kollektivavtalen

Det som krävs för att ha rätt till ersättning från avtalsförsäkringar är att det finns ett kollektivavtal på din arbetsplats. Utan kollektivavtal finns inte försäkringarna.

Du har själv ansvar för att kontrollera att din arbetsgivare har tecknat kollektivavtal.

Avtalsförsäkringar

Avtalsförsäkringar byggs upp genom att arbetstagare och arbetsgivare använder pengar från löneförhandlingar till försäkringarna. I förhandlingarna avstår vi en viss summa i löneökning för att arbetsgivaren i stället ska betala denna summa som premier för försäkringar.

Läs mer om dina avtalsförsäkringar på LOs webbplats.

Avtalsförsäkringar LO

Vilket kollektivavtal ska gälla på din arbetsplats? Läs mer om våra kollektivavtal.

Våra kollektivavtal

Vill du veta mer om vad som gäller för medlemmar i Fastighets? Kontakta gärna ditt regionkontor om du har frågor eller är osäker.

Regionkontor

De flesta avtalsförsäkringar är tecknade i AFA Försäkring eller KP Pension & Försäkring. Läs mer på deras webbplatser.

AFA Försäkring

KP Pension & Försäkring

Avtalspension

I de kollektivavtalade försäkringarna ingår också en mycket viktig del i din kommande pension, avtalspensionen. Den pensionen sköts av ett företag som ägs gemensamt av arbetstagare och arbetsgivare som heter FORA.

Läs mer om avtalspension på FORAs webbplats.

FORA

Det är viktigt att du kontrollerar att din arbetsgivare betalar in den avtalspension du har rätt till, på sajten Min Pension kan du kontrollera inbetalningar och få en prognos för din kommande pension.

Min Pension

Det är viktigt att själv välja en förvaltare av avtalspensionen som låga avgifter. Annars riskerar förvaltarnas avgifter att äta upp en stor del av kommande pension.

LO och Folksam har förvaltaren Folksam-LO Pension, FOLO. Bolaget tillhör dem med de lägsta avgifterna. Där sitter sitter representanter från oss med när inriktningsbeslut tas om var våra sparpengar ska placeras.

Folksam-LO Pension

Bli medlem i Fastighets

Uppdaterad: