Om tidningen
Redaktionen
Skriv en insändare
Tipsa oss
Annonsera
Prenumerera
Förbundet
 Tidigare nummer


Show details for [</font><font face="verdana" style="font-size:11px" class="grey"><b>]2012[</b>]2012
 

Startsidan | Friheten betyder mest för bovärdarna som blev fastighetsskötare
Friheten betyder mest
Lotta Söderlund och Britt-Marie Nordmark har med snart 30 år på AB Bostäder i Borås sett många olika organisationer komma och gå. De har varit städare, lokalvårdare, arbetsväxlat med fastighetsskötarna, varit bovärdar och är nu tillbaka som fastighetsskötare.
– Aldrig att de får in mig på ett kontor. Jag måste få vara ute, säger Lotta, och Britt-Marie håller med.


1011golfbil
Lotta Söderlund och Britt-Marie Nordmark har arbetat i bostadsområdet Norrby sedan mitten av 1990-talet. De kan inte tänka sig att ha ett kontorsarbete utan värnar friheten att få vara både inne och ute.

Britt-Marie Nordmark och Lotta Söderlund kommer åkandes i sin elbil. De ser nästan ut som systrar där de sitter tillsammans.
– Det är så lustigt. Vi är nästan lika gamla och födda på samma ställe här i Borås, men vi hade jobbat flera år här på AB Bostäder innan vi visste om varandra, säger Lotta.
– Vi träffades på en fest genom våra dåvarande män som var arbetskamrater. Jag frågade Lotta var hon jobbade och så visade det sig att hon också var på AB Bostäder, fyller Britt-Marie i och skrattar.
utan att de vetat om det har alltså deras
liv följts åt och nu har de i många år arbetat mycket tight tillsammans i bostadsområdet Norrby i Borås.
– Det här var mitt hus och det här var Lottas men vi hjälptes åt med det mesta, säger Britt-Marie och pekar mot två gula höghus.
Hon syftar på tiden som bovärdar, men vi ska börja långt tidigare.
Lotta började som städare på AB Bostäder i Borås 1983 och Britt-Marie ett år senare. Någon introduktion kommer de inte ihåg att de fick, och det var arbetskamraterna som visade hur man städar. Barnen var små, ingen av dem arbetade heltid och den huvudsakliga arbetsuppgiften var trappstädning.
– Jag tror jag jobbade sex timmar om dagen och trivdes bra. Hade nog inga tankar på något annat jobb eller andra sysslor, säger Lotta.

Ganska snart kom påbud om att deras tjänster skulle benämnas lokalvårdare och ungefär samtidigt, 1985, infördes arbetsväxling. Det innebar att lokalvårdarna skulle byta arbetsuppgifter med fastighetsskötarna två timmar per dag.
– I stället för att bara sopa inne, skulle vi sopa ute också, påpekar Lotta, lite skämtsamt.
Men båda tycker att tanken var god och att det fungerade bra. Trappstäd­ningen är slitsam och med fler arbetsuppgifter blir arbetet mer varierat. Vid den här tiden var bolaget organiserat så att lokalvårdarna hade ansvar för städning inomhus, fastighetsskötarna för gårdarna och yttre städning. För allt arbete inne i lägenheterna svarade reparatörer, snickare och målare.
Arbetsväxlingen var bra och kan kanske ses som en start på den stora omorganisation som kom tio år senare med bovärdsystemet i mitten av 1990-talet. Tanken var att hyresgästerna skulle ha kontakt med så få personer som möjligt samtidigt som personalens arbete blev mer varierat. Varje hus fick en bovärd som ansvarade för skötseln av fastighet och gård, men även felanmälan och vissa reparationer i lägenheterna. Man jobbade ihop i team som bestod av bovärdar och några fastighetsskötare som ansvarade för den yttre skötseln.
– Varje bovärd fick ett ganska litet område, ungefär 100 lägenheter var, berättar Britt-Marie.

Omorganisationen innebar stora förändringar för Britt-Marie och Lotta som fick söka tjänsterna som bovärd. Nu förväntades de göra helt nya arbetsuppgifter.
– Jag tyckte det lät spännande, säger Britt-Marie.
– Jag blev nog lite övertalad, men tänkte att jag gör det om jag får jobba ihop med Britt-Marie, berättar Lotta.
Det var så de hamnade i Norrby med ansvar för var sitt hus och de fick genomgå ett omfattande utbildningsprogram för att klara av de nya sysslorna.
– Under ett års tid tror jag vi hade utbildning ungefär en dag i veckan, berättar Britt-Marie.
De fick lära sig rensa avlopp, byta elkontakter, de läste om juridik, bemötande av hyresgäster och en hel massa mer.
– Utbildningarna var bra. Trots det var jag jätteorolig i början, men man växte in i rollen, säger Britt-Marie.
– Det var en trygghet i att vi hade varandra. Vi kunde alltid fråga varandra om det var något, flikar Lotta in.
Båda minns detta som en mycket bra tid och blir nästan lite lyriska när de berättar om det. Arbetet var omväxlande och med ett så pass litet ansvarsområde lärde de känna hyresgästerna väl.
– Vi kände varenda hyresgäst och kunde namn och nummer på alla lägenheter utantill, säger Lotta och påpekar att omflyttning­en var lägre då än nu. Många hade bott i området sedan det byggdes på 1960-talet.
– Det hände att någon av tanterna ringde för en felanmälan, men när vi kom upp kunde de fråga om klänningen passade, berättar Britt-Marie.
Men systemet med bovärdar försvann några år senare, i början av 2000-talet. Eller man kan säga att det efterhand omvandlades, för numera finns ett nytt system med bovärdar och boteam hos AB Bostäder i Borås. Bolaget är uppdelat i olika enheter, bland annat drift­enhet och Butik- och bovärdsenhet. I driftenheten ingår fastighetsskötarna, reparatörer och snickare och Bobutiken och bovärdarna ska vara hyresgästens kontakt i alla ärenden, även felanmälan som dock snart blir central.
I varje bostadsområde finns ett boteam där såväl bovärdar som fastighetsskötarna ingår. De träffas ungefär en gång i veckan. Nu är det bovärdarna, som har rent administrativa uppgifter, som ska vara förstahandskontakten mellan hyresgäster och fastighetsbolag.

Man skulle kunna säga att Britt-Marie och Lotta är tillbaka på ruta ett. De arbetar i dag som fastighetsskötare, med ansvar för all inre städning och viss yttre skötsel. Fast lite är det också självvalt.
– Vi fick välja om vi ville söka de nya tjänsterna som bovärdar. Men jag får panik vid tanken på att bara sitta på ett kontor. Då har jag det mycket bättre så här, säger Lotta.
Och Britt-Marie håller med.
– Vi trivs jättebra. Jag kan inte tänka mig ett arbete där jag inte får vara utomhus. Den stora nackdelen är att det är så tungt.
De hade nog föredragit det tidigare bovärdsystemet. Men finns det då några arbetsuppgifter de skulle vilja göra som sliter mindre på kroppen?
De tvekar länge, men säger sen:
– Jo, kanske nyckelhantering, säger Britt-Marie
– Jag kan tänka mig felanmälan, säger Lotta.
Att gå kurs och lära en massa nytt lockar inte jättemycket. Men nu ska de i alla fall gå en datautbildning inom företaget. Britt-Marie är betydligt mer entusiastisk än Lotta, som trots att hon inte riktigt ser någon nytta med det ska gå.
Och vem vet – det kanske leder till något nytt.

1011lotta
Namn: Lotta (Liselott) Söderlund
Ålder: 55 år
Yrke: Fastighetsskötare hos AB Bostäder i Borås
Började: 1983
Bäst med jobbet: Det är omväxlande och fritt
– under ansvar.

Sämst med jobbet: Det är tungt och ibland känns det
som om det inte sätts värde på hur fint vi gör.


1011brittmarie
Namn: Britt-Marie Nordmark
Ålder: 57 år
Yrke: Fastighetsskötare hos AB Bostäder i Borås
Började: 1984
Bäst med jobbet: Att man får vara både inne och ute
och träffa mycket folk.

Sämst med jobbet: Det är ganska tungt och slitsamt.


Text: Birgitta Lagerlöf
Foto: Per-Olof Svensson

nr 10|2011
Mobbad har rätt att få hjälp
Avtalsrörelsen: Kraven står fast
Bodil Jönsson tänker nytt om åldrandet
Maria tar det lugnt i julruschen
Skyddsombud stoppade manuell sortering av sopor
Tema belysning: Nytt ljus i spartider
Uppgörelse klar om avtalsförsäkringarna
 Lyssna på hemsidan
 
   Tidning för Fastighetsanställdas förbund E-post: fastighetsfolket@fastighets.se