Om tidningen
Redaktionen
Skriv en insändare
Tipsa oss
Annonsera
Prenumerera
Förbundet
 Tidigare nummer

Show details for [</font><font face="verdana" style="font-size:11px" class="grey"><b>]2012[</b>]2012
 

Startsidan | Olika besked om säkerheten vid laddningsplatser
Olika besked om säkerheten vid laddningsplatser
Ibland kan föreskrifter från olika myndigheter krocka med varandra och skapa problem. Det fick Andreas Farving, skyddsombud på Finnvedsbostäder i Värnamo, uppleva nyligen.


När Andreas Farving under en skyddsrond upptäckte att uppladdningsplatserna för elmopeden och skyliften stod helt oskyddade i ett centralgarage där också hyresgästerna har sina bilar slog han larm.
Den första reaktionen från arbetsgivaren var att problemet behövde åtgärdas. Men arbetsgivaren ändrade sig någon vecka senare och hänvisade till räddningstjänsten, som genomfört en brandskyddskontroll och godkänt miljön utan anmärkningar.
Reglerna för brandskyddet krockade med regelverket för arbetsmiljön.
– Jag hade fått godkänt av brandmyndigheten för garaget och uppladdningsplatsen. De såg på detta med sina ”brandskyddsglasögon”, säger fastighetschef Per-Magnus Rylander hos Finnvedsbostäder.
– Som skyddsombud är det jag som ska bedöma de risker som finns i vår arbetsmiljö. Dessutom kan vilken hyresgäst som helst ”fingra” på maskinerna och skada både sig själv och dem, säger Andreas Farving.
Andreas Farving har varit skyddsombud på företaget i cirka ett år och har ganska nyligen genomgått grundutbildningen. Han har kunskaperna om hur uppladdningsplatser ska vara utformade i färskt minne. De stod omarkerade och oskyddade. Det fanns varken ögondusch eller tillgång till skyddsglasögon.

0310elbilsladdning
Laddningsplatsen för blybatteridrivna elfordon ska vara avgränsad.
Det ska finnas brandsläckningsutrustning och möjlighet att skölja
ögonen.Efter att arbetsgivaren hänvisat till räddningstjänsten tog Andreas kontakt med både de regionala skyddsombuden i Fastighets avdelning 64 (Växjö) och med Arbetsmiljöverket.
– Arbetsmiljöföreskrifterna väger tyngre i det här fallet. Jag hade gjort rätt bedömning och det förstod även arbetsgivaren efter ett samtal, säger Andreas.
– Nu ska vi lösa det här. En gallergrind ska byggas och den skyddsutrusning som behövs ska köpas in, säger Per-Magnus Rylander.
Uppladdningsplatser för några nyinköpta eldrivna tjänstebilar kommer också att ses över.
Tommy Ljunggren, inspektör på Arbetsmiljöverket i Växjö, berättar att det händer att olika lagar och föreskrifter säger olika saker och att detta kan leda till problem.
– Föreskriften om blybatterier ger tydlig vägledning. Men ibland kan föreskrifterna vara så luddigt skrivna att det är svårt för arbetsgivaren att veta var ribban ska läggas. I sådana fall är det arbetsgivarens riskbedömning som ska vara avgörande, säger han.


Batterisyra skadar ögonen
föreskriften om blybatterier (AFS 1988:4) beskriver hur underhållet av blybatteridrivna fordon och maskiner ska gå till. Laddning och underhåll ska ske på en särskild och väl markerad laddningsplats som är väl ventilerad. Om det inte finns ett särskilt rum ska platsen avskiljas från lokalen i övrigt. En varselmärkning kan räcka om enstaka fordon laddas. Men det är inte lämpligt att ladda batteriet på en plats som många personer passerar i närheten av. På laddningsplatsen ska det finnas möjlighet till ögonspolning. Utrustning för att släcka brand ska finnas lätt tillgänglig.
När batteriet ska underhållas ska man använda skyddsglasögon. Batterisyra skadar ögonen. Man ska inte bära ringar, armband eller en löst hängande halskedja av metall. Föremål av metall kan orsaka kortslutning om de kommer i kontakt med batteriet.

Text och bild: Minna Pyykölä
nr 3|2010
Kongressmotioner om bättre service till medlemmarna
Korttidsanställd får rätt till semesterledighet
Krönikan: Bra blandning för facket framåt
Ledaren
Långtidssjuk och utan ersättning i snart ett halvår
Olika besked om säkerheten vid laddningsplatser
Teamwork i Hammarkullen
Ung och på väg mot ett riktigt jobb
"Underbemanning gör städare sjuka"
 Lyssna på hemsidan
 
   Tidning för Fastighetsanställdas förbund E-post: fastighetsfolket@fastighets.se