Om tidningen
Redaktionen
Skriv en insändare
Tipsa oss
Annonsera
Prenumerera
Förbundet
 Tidigare nummer

Show details for [</font><font face="verdana" style="font-size:11px" class="grey"><b>]2012[</b>]2012
 

Startsidan | ”Stoppa utförsäkringarna”
”Stoppa utförsäkringarna”
Den nya sjukförsäkringen leder till att folk blir ännu sjukare. Många hamnar mellan stolarna och får sin ekonomi förstörd när Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen gör olika bedömningar. Försäkringen måste ändras nu, man kan inte vänta till år 2013 då socialförsäkringsutredningen ska presentera sina förslag. Det är några av de slutsatser som drogs på ett LO-seminarium om sjukförsäkringsreformens effekter som hölls i mitten av mars.

När sjukfrånvaron ökade kraftigt från mitten av 1990-talet till början av 2000-talet var det många tongivande röster som menade att det berodde på enskilda personers negativa inställning till att arbeta.
Men det finns forskning som ger helt andra förklaringar, sa Kjell Rautio, utredare på LO.
Den ökade sjukfrånvaron berodde istället på att sjukskrivningarna blev längre och att fler blev sjuka till följd av slimmade arbetsorganisationer.
Sjukfrånvaron har minskat kraftigt sedan rehabiliteringskedjan infördes. Men priset har varit högt, framhöll Kjell Rautio:
– Dagens sjukförsäkring friskförklarar människor genom administrativa tidsgränser. Det är en utsorteringskedja, inte en rehabiliteringskedja.

Enligt försäkringskassans prognos kommer 75 000 personer att bli utförsäkrade under åren 2009–2012. Hittills har drygt 40 000 utförsäkrats. De som lämnar sjukförsäkringen blir inskrivna hos Arbetsförmedlingen med målet att de ska komma ut på arbetsmarknaden. Men många klarar inte av att arbeta.
– Den här gruppen är betydligt sjukare än vad regeringen trodde när sjukförsäkringen gjordes om, sa Kjell Rautio och fortsatte:
– I Sverige har vi fått ett välfärdspolitiskt systemskifte. På1950-talet övergick vi från fattigvården till en generell välfärdspolitik. Nu går vi åt andra hållet, från generella trygghetssystem till selektiva.

Marie Larsson, diakon i Svenska kyrkan och en av deltagarna i diskussionspanelen, berättade att hon dagligen i sitt arbete på Gotland träffar människor som hamnat mellan stolarna, som är utan inkomst och som också har svårt att få socialbidrag.
– I Visby är det tio års kö till en hyreslägenhet, så många bor i eget hus. Den som blivit nollklassad från sjukförsäkringen och äger sin bostad har svårt att få socialbidrag. Sedan när blev det straffbart att äga sin bostad?
Hon skrev i början av året en artikel i Svensk Kyrkotidning om sjukförsäkringens negativa konsekvenser. Den användes senare som ett upprop inom Svenska kyrkan. Det ledde i sin tur till att styrelsen för Sveriges Kristna Råd agerade och i ett öppet brev till regeringen krävde snabba förändringar ”för att inte enskilda personer och familjer ska drabbas av ekonomisk och social undergång”.

I diskussionspanelen fanns även läkaren Jenny Fjell, som berättade om de effekter av sjukförsäkringen som hon möter.
– De medicinska effekterna av den psykiska anspänningen oroar mig. Även friska som pressar sig själva för hårt för länge i arbetslivet och privatlivet kan drabbas av det tuffare regelverket. Stress är till exempel den viktigaste faktorn för att drabbas av stroke.
Jenny Fjell berättade vad som hände i början av 2000-talet då hon var läkare i Stockholm och hade patienter som var ”fullständigt slutstressade” på grund av den ökade psykiska ansträngningen i arbetslivet.
– De orkade inte med sin vardag och vi i läkarkåren hade inte tillräckliga kunskaper om vilken behandling som var bäst och hur lång tid det kunde ta att bli återställd. Så jag är inte alls förvånad över att sjukskrivningarna i den här gruppen ökade mycket under en tid.
Jenny Fjell är också ledande inom nätverket Resurs för sjuka och utsatta i samhället. Hon berättade om enkätundersökningar som nätverket gjort och som bland annat visar att över hälften av de tillfrågade har haft självmordstankar och drygt 80 procent känner sig deprimerade.
– Det är en humanitär katastrof som pågår. Att bli utförsäkrad ökar stressen och leder vill varaktiga skador.
– God ekonomi handlar inte bara om att förvalta sin kassa, det handlar också om att förvalta sina tillgångar – om humankapitalet. Det nuvaran­de systemet drar undan mattan för detta. Konsekvenserna syns om 5, 10, 20 och 30 år. De som nu pressas av reglerna orkar ofta inte på ett bra sätt ta hand om sina barn. Därigenom påverkar det även nästa generation.

LO:s vice ordförande Ulla Lindqvist berättade att LO samma dag i ett brev till alla riksdagsledamöter krävt en total översyn av sjukförsäkringen och ett omedelbart stopp för utförsäkringarna.
– Nu sätter man press på de enskilda människorna, inte på arbetsgivaren eller myndigheterna. Men det är inte bara de politiska besluten som vilar på den här synen. Arbetsgivarna har också ändrat sin inställning i arbetsmiljöfrågor, vilket bland annat syns i att Svenskt Näringsliv sagt upp det gemensamma arbetsmiljöavtalet med oss.
– Förhållandena på arbetsplatsen spelar stor roll för hur vi mår, vilket inte alls lyfts fram idag. De som jobbar i dåliga arbetsmiljöer drabbas mest. Det gäller både de som har dålig psykosocial arbetsmiljö och de som drabbas av belastningsskador.

Minna Pyykölä

nr 3|2011
40 miljövärdar byter arbetsgivare
Folkets hus i Gävle säger upp all personal
Intervjun: Han vill få oss att tänka positivt
Kulturen gör avtryck i Gottsunda
Ledaren
Sjukskrivningarna ökar när arbetet organiseras om
Tänk dig för innan du bloggar om jobbet
”Stoppa utförsäkringarna”
 Lyssna på hemsidan
 
   Tidning för Fastighetsanställdas förbund E-post: fastighetsfolket@fastighets.se