Om tidningen
Redaktionen
Skriv en insändare
Tipsa oss
Annonsera
Prenumerera
Förbundet
 Tidigare nummer

Show details for [</font><font face="verdana" style="font-size:11px" class="grey"><b>]2012[</b>]2012
 

Startsidan | Fastighetsarbete stoppades efter asbestlarm
Fastighetsarbete i Göteborg stoppades efter asbestlarm
En fastighetsskötare i Göteborg kan i mer än elva års tid ha exponerats för asbest. Trasig asbestisolering har hittats i källaren i den fastighet där han arbetar. Fastighets har stoppat allt arbete i källaren. Om prover visar att det också finns asbest i andra delar av fastigheten kommer stoppet att utvidgas.

Det var Göran Wattenberg, ett av Fastighets regionala skydds­ombud i Göteborg, som stoppade jobbet den 8 mars. Fastig­hets­skötaren, som är anställd av Bygg Göta Förvaltnings AB, har dagligen vistats i den här miljön.
– Vi vet inte när isoleringen skadats, men i värsta fall kan han ha exponerats för asbestdamm i drygt elva års tid, säger Göran Wattenberg.

Arbetsgivaren måste nu genomföra en rad åtgärder innan någon får jobba i källaren igen. Lokalerna ska saneras från asbestdamm och isoleringen runt rören ska lagas. Företaget ska också undersöka om asbest kan finnas i andra delar av fastigheten. Asbestdammet kan ha spridits utanför källaren, till exempel via fastighetsskötarens kläder.
– Det är ganska vanligt att det finns asbest i fastigheter byggda före 1977. Därför är det viktigt att undersöka hela fastigheten, säger Göran Wattenberg.
Prover ska även tas i fastig­hets­­skötarens bil, den måste kanske också saneras.
Fastighetsskötaren och de som jobbat med städning och underhållsarbeten i fastigheten ska läkarundersökas.
Fastighetsbolaget meddelar via mail att man har vidtagit de åtgärder som facket krävt och att man för övrigt inte vill kommentera ärendet.

Minna Pyykölä


HSB-personal i Göteborg utbildas om asbest
– Kunskapen om asbest är dålig. Folk har glömt bort hur farlig den är. Det säger Jim Westring, huvudskyddsombud på HSB i Göteborg.
På hans initiativ har HSB låtit en stor del av de anställda, fastighetsskötare, städare och tjänstemän, gå en heldagskurs om asbest.

Bakgrunden är bland annat en illa skött asbestsanering i samband med en rot-renovering i en äldre fastighet förra året, berättar Jim Westring.
Saneringsfirman som anlitats var inte seriös. När den var klar med sitt uppdrag städade inte saneringspersonalen efter sig och under en längre tid utsattes både anställda och boende för asbestdamm när de gick ner i källaren.
Efter en tid fattade HSB:s personal misstankar och kontaktade Jim Westring.
Prover visade att luften i källaren var full av asbestdamm. När saneringsfirman inte ville göra rätt för sig kontaktade Jim Ar­bets­miljöverket, som drog in firmans saneringstillstånd.
Källaren våtsanerades och nya prover visade att luften nu var fri från asbest.

Efter det som hänt kom Jim Westring och ledningen för HSB i Gö­teborg överens om att personalen behöver utbildning om asbestfaran i äldre fastigheter och att bostadsrättsföreningarnas styrelser måste informeras om vilka regler som gäller när det finns asbest i fastigheten.
Jim kontaktade de regionala skyddsombuden i region Väst, som satte ihop ett kursprogram.
Under mars månad har 150 anställda, fastighetsskötare, städare, förvaltare och andra tjänstemän som anlitar entreprenörer, gått kursen. Ytterligare 30 ska gå den i april.
Nästa steg blir att informera styrelserna i föreningarna.

Marianne Lagergren

nr 3|2012
Arbetsrätt: Ledigt utan löneavdrag
Fastighets tvekar om medlemskort
Fastighetsarbete stoppades efter asbestlarm
Friskförklarad förlorade jobbet
När ingen öppnar och posten samlats på hög
Råttorna invaderar
 Lyssna på hemsidan
 
   Tidning för Fastighetsanställdas förbund E-post: fastighetsfolket@fastighets.se