Om tidningen
Redaktionen
Skriv en insändare
Tipsa oss
Annonsera
Prenumerera
Förbundet
 Tidigare nummer

Show details for [</font><font face="verdana" style="font-size:11px" class="grey"><b>]2012[</b>]2012
 

Startsidan | Allf fler får a-kassan indragen
Allt vanligare att a-kassan drar in ersättningen
Allt fler a-kassemedlemmar får sin arbetslöshetsersättning sänkt eller indragen sedan arbetsförmedlingen ifrågasatt deras rätt till fortsatt ersättning. Fastighets a-kassa är den av kassorna som oftast går på arbetsförmedlingens linje. Det framgår av den senaste kvartalsrapporten från Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF. I 97 procent av fallen följer Fastighets a-kassa arbetsförmedlingens bedömning.

När arbetsförmedlingen ifrågasätter rätten till ersättning finns det skäl till det, menar Eva Ytter, föreståndare för Fastighets a-kassa. Hon tycker därför inte att det är något konstigt med att a-kassan så ofta beslutar om någon form av sanktion, det vill säga att ersättningen upphör helt eller att den sänks under en tid.
Anne Eriksson handlägger den här typen av ärenden på Fastighets a-kassa och hon har på senare tid noterat en markant ökning av så kallade underrättelser från arbetsförmedlingen. Hon säger att besluten numera i betydligt högre grad också leder till någon form av sanktion.
– Oftast är det tydligt att den arbetslöse inte uppfyller grundvillkoren i försäkringen och då kan vi bara komma fram till ett beslut om sanktion, säger hon.
– Ett vanligt skäl är att personen inte aktivt söker arbete.

De fall som ökat mest under de senaste månaderna, och som oftast leder till beslut om sanktion, gäller dock arbetssökande som anses vara för sjuka för att stå till arbetsmarknadens förfogande. Försäkringskassan anser att de inte längre ska vara sjukskrivna och hänvisar dem till arbetsförmedlingen. Om arbetsförmedlingen anser att de inte är friska nog att söka jobb kan de, enligt regelverket, inte heller få arbetslöshetsersättning.
– Den här typen av ärenden existerade inte för bara några år sedan, säger Anne Eriksson.

– Enligt rapporten från IAF har det blivit allt vanligare att arbetsförmedlingen ifrågasätter rätten till ersättning. Det har också blivit vanligare att a-kassorna beslutar om sanktion.
Under det första halvåret i år ökade det totala antalet sanktionsbeslut med 54 procent jämfört med samma period förra året. Hos de a-kassor som redovisat mer än 25 beslut i sådana ärenden ledde i genomsnitt 85 procent till sanktion. På Fastighets a-kassa var siffran 97 procent, vilket är den högsta bland landets samtliga arbetslöshetskassor. Höga siffror har också Alfa-kassan och a-kassorna i Kommunal och Seko. Lägst (72 procent) ligger HTF:s arbetslöshetskassa.

Varför det finns stora skillnader mellan arbetslöshetskassorna när det gäller den här typen av ärenden kan Anne Eriksson inte svara på, eftersom hon inte känner till vilka ärenden de andra får.
– Men i de fall där den arbetslöse överklagat till länsrätten är det bara i ett fåtal ärenden som länsrätten ändrar vårt beslut. Och då har medlemmen kommit in med kompletterande uppgifter. Det kan man se som ett bevis på att vi inte är hårdare än andra a-kassor. Vi går efter regelverket, säger hon.

Inspektionens egen bedömning är att de stora skillnaderna mellan kassorna bland annat tyder på att tillämpningen av regelverket varierar något mellan arbetslöshetskassorna.
Alla ärenden ser dock olika ut, vilket också påverkar a-kassornas beslut. I vissa fall kan medlemmen ha rätt till fortsatt ersättning, i andra fall kan det vara tvärtom. Därför ska man inte se statistiken som en betygsskala, säger Bo Lundgren, chef för inspektionens tillsynsenhet.

Minna Pyykölä

nr 7|2005
Allf fler får a-kassan indragen
Ingen tar ansvar för sjuk & arbetslös
Kickis drivkraft är förändring
Nyordning i tvättstugan
Oro för strålning från mobilmast
På vakt mot legionella
Svårt få gehör för kvotering
Tummen upp för länsavdelningar
Växande lönegap får LO att tänka om?
 Lyssna på hemsidan
 
   Tidning för Fastighetsanställdas förbund E-post: fastighetsfolket@fastighets.se