Om tidningen
Redaktionen
Skriv en insändare
Tipsa oss
Annonsera
Prenumerera
Förbundet
 Tidigare nummer

Show details for [</font><font face="verdana" style="font-size:11px" class="grey"><b>]2012[</b>]2012
 

Startsidan | Råttorna invaderar
Råttorna invaderar
Förr hörde man ofta att det i en storstad finns lika många råttor som människor. Idag kan antalet vara så högt som 1,5 till två råttor per invånare. Siffrorna går inte att belägga, men helt klart är att råttorna ökat kraftigt och inte bara i stadskärnorna.

Under de senaste åren har saneringsföretaget Anticimex fått göra allt fler utryckningar för att bekämpa råttor, berättar skadedjursexpert Håkan Kjellberg. Antalet insatser har ökat stadigt
– från 19 600 år 2006 till drygt 30 100 år 2010. I januari i år gjordes 2 440 utryckningar mot 1 925 samma månad i fjol.
– Men att bara sanera hjälper inte, säger han. Råttorna är snart tillbaka om man inte tar tag i grundproblemen. Det behövs ett helhetsgrepp – på allt från hur avloppssystemen byggs till sophanteringen och hur vi människor agerar. Överfulla papperskorgar och kvarlämnad mat efter picknicken drar råttor till sig.

Råttorna trivs och förökar sig där det finns mat och skyddade boplatser. Städernas avloppssystem och parker erbjuder en ideal miljö. Men råttinvasionen har också nått villaområdena.
Dålig sophantering och att mat­avfall läggs på komposter som bara är avsedda för trädgårdsavfall är två av förklaringarna, tror Håkan Kjellberg.
Det kan också vara så att rått­orna blivit så många där bebyggelsen är tät att de nu ”spiller över” på mer glesbebyggda områden.
När råttorna blir ett problem i bostadsområdena beror det ofta på slarv med sopor eller på att avloppsrör och stammar lämnats öppna vid en renovering.
Råttor kan klättra flera våningar på insidan av ett avloppsrör. De kan också ta sig in i fastigheten via trasiga ventiler eller hål och sprickor i fasaden. Hålet behöver inte vara större än 20 millimeter. När råttorna väl etablerat sig kan det vara svårt att bli av med dem.

– Råttor är ett stort problem på vissa områden i centrala Göteborg, berättar Stefan Jerklöv, förvaltare på Bostadsbolaget. Vi har under en tid testat den nya typ av råttfälla som monteras i avloppsnätet och den har visat sig vara mycket effektiv. Vi kommer också att göra en översyn av sophanteringen.
Bovärdar i Stockholms inner­stad som Fastighetsfolket har talat med säger att visst finns det råttor, men att det inte är något större problem just i deras områden.
– Man ser dem mest i parkerna, påpekar Elias Beider som arbetar på Östermalm.
– Men det gäller att ha ögonen med sig. Vid de ronderingar som jag gör varje vecka kontrollerar jag att det inte ligger råttspillning någonstans och ser till att eventuella hål i fasaden täpps till.
Krister Asp, bovärd på Södermalm, berättar att han två gånger varit med om att mindre råttor klättrat upp på fasaden och tagit sig in i lägenheter. I det ena fallet tvingades han ingripa, i det andra lyckades hyresgästen själv ta kål på råttan.
– Är det rent i soprummen och på gårdarna minskar risken för råttor, säger han. Om jag märker att någon matar fåglar och lägger ut bröd på marken, brukar jag säga till eller sätta upp anslag i portarna. Men i det stora hela tycker jag att hyresgästerna sköter sig bra.


Så håller du fritt från råttor
Anticimex ger följande råd om hur man skyddar fastigheten från att invaderas av råttor:
Städa runt byggnaden och håll rent cirka 0,5 meter från väggarna så att råttorna inte har någonstans att gömma sig.

  • Täta springor mellan marken och fasaden och håligheter i väggarna.
  • Undvik klätterväxter och buskar intill fasaden.
  • Stäng portar och lågt liggande fönster.
  • Förse ventilerna med metallnät.
  • Se till att locket på avfallsbehållarna är på plats och att det är rent runt omkring.
Marianne Lagergren
nr 3|2012
Arbetsrätt: Ledigt utan löneavdrag
Fastighets tvekar om medlemskort
Fastighetsarbete stoppades efter asbestlarm
Friskförklarad förlorade jobbet
När ingen öppnar och posten samlats på hög
Råttorna invaderar
 Lyssna på hemsidan
 
   Tidning för Fastighetsanställdas förbund E-post: fastighetsfolket@fastighets.se