Om tidningen
Redaktionen
Skriv en insändare
Tipsa oss
Annonsera
Prenumerera
Förbundet
 Tidigare nummer

Show details for [</font><font face="verdana" style="font-size:11px" class="grey"><b>]2012[</b>]2012
 

Startsidan | EU vill spara på arbetsmiljön
EU-förslag kan försämra arbetsmiljöarbetet
Under de senaste två åren har EU:s arbetsmiljöbyrå i Bilbao drivit en kampanj om riskbedömning i små och medelstora företag. Nu finns det andra krafter inom EU som vill att mindre företag ska slippa lägga tid och pengar på förebyggande arbetsmiljöarbete.


Att undanta vissa företag från arbetsmiljökrav är ett av flera förslag som har utarbetats av den så kallade Stoibergruppen inom EU. Den har till uppdrag att gå igenom lagstiftningen inom 13 olika områden för att minska företagens administrativa kostnader. EU-kommissionen presenterade ett handlingsprogram med förslagen i slutet av oktober och menar att om det går igenom minskar företagens administrativa kostnader med 17 procent.
EU-kommissionen vill bland annat att företag med upp till 249 anställda ska slippa att jobba med förebyggande arbetsmiljöarbete, vilket bland annat innebär att de inte behöver ta fram skriftliga riskbedömningar. Arbetsmiljöinspektionerna ska minska med 20 procent och behöver inte vara så omfattande som idag. Dessutom uppmanar EU-kommissionen medlemsländerna att inte komma med nya arbetsmiljökrav annat än när det är absolut nödvändigt.
Sedan en kommitté med representanter för EU-ländernas arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer tyckt till om förslaget ska det vidare till EU-parlamentet och ministerrådet för behandling.

LO och Europafacket säger nej till förslagen.
– Det skulle försämra de svenska bestämmelserna om det systematiska arbetsmiljöarbetet. Skriftliga riskbedömningar, som är viktiga arbetsredskap för lokala och regionala skyddsombud, försvinner om förslaget går igenom. Vi ska göra allt för att så inte sker, säger Christina Järnstedt, arbetsmiljöombudsman på LO.

EU:s arbetsmiljöbyrå har nyligen avslutat sin kampanj med en konferens i Bilbao där bland andra Sveriges arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin deltog. Kampanjbudskapet är att alla företag ska satsa på förebyggande arbete för att undvika olyckor och skador i arbetslivet. Byrån menar, i motsats till EU-kommissionen, att när företagen tar det förebyggande arbetet på allvar och bedömer riskerna på rätt sätt kan det minska deras kostnader. Enligt en nyligen publicerad rapport från arbetsmiljöbyrån är risken för skador och olyckor på jobbet störst i företag med färre än 50 anställda.

Under en interpellationsdebatt i riksdagen den 7 december förklarade Sven Otto Littorin att han inte heller gillar förslaget och att han tror att det blir svårt att få igenom det i EU.
Sylvia Lindgren (S) kritiserade regeringen för att inte ha agerat i frågan.
Sven Otto Littorin försvarade sig med att så länge som det inte finns ”ett skarpt förslag” från EU-kommissionen finns det inget att reagera på.

Minna Pyykölä

nr 10|2009
EU vill spara på arbetsmiljön
Håll reda på dina jobbdokument
Hög nivå på servicen i Turning Torso
Inhyrd personal ersätter uppsagda städare
Krönikan
Ledaren
Porträttet: folkbildare med hjärtat hos ABF
Tusentals kan ha gått miste om lönetillägg
Uppsägningar i Fastighets
"Vi ska inte ha mindre än andra"
 Lyssna på hemsidan
 
   Tidning för Fastighetsanställdas förbund E-post: fastighetsfolket@fastighets.se