Om tidningen
Redaktionen
Skriv en insändare
Tipsa oss
Annonsera
Prenumerera
Förbundet
 Tidigare nummer

Show details for [</font><font face="verdana" style="font-size:11px" class="grey"><b>]2012[</b>]2012
 

Startsidan | Porträttet: folkbildare med hjärtat hos ABF
Namn: Bengt Göransson

Ålder: 77 år
Civilstånd: Gift, sju barn
Bor: Hökarängen i södra Stockholm
Fritidsintressen: ”har inte så mycket fritid, men om jag hinner blir det teater, litteratur, film, musik”
Aktuell som: folkbildare inom ABF


Bengt Göransson arbetar oavlönat för ABF i Stockholm Nästa år tillträder han
gästprofessuren vid Institutionen för globala studier vid Göteborgs universitet.


Bengt Göranssons hjärta finns hos ABF
Efter socialdemokraternas valnederlag 1991 funderade dåvarande utbildningsminister Bengt Göransson på vad han skulle göra med sitt liv.
– Jag tog ut min pension och sedan började jag jobba frivilligt, oavlönat, för ABF i Stockholm. Nu är jag inne på min 37:e termin, säger Bengt, idag 77 år.

Efter en och en halv timmes samtal tror jag mig ha funnit ett ord som både jag och Bengt Göransson tycker är synnerligen viktigt, nämligen konsten att improvisera.
Jag inflikar:
– Jag som jazzintresserad tycker naturligtvis att improvisationen är viktig. Men den är förstås också viktig på många andra områden … Jag antar till exempel att en bra ledare måste kunna improvisera?
– Ja, visst är det så säger Bengt och det blir tyst för en liten stund.

Tystnad är definitivt inget man förknippar med ett samtal med Bengt Göransson. Han pratar på väldeliga, men samtidigt verkar han också vara en god lyssnare.
Bengt säger:
– Lyssnandet är en aktiv handling som man ska ha respekt för. Och i lyssnandet ingår också att man ska ha betänketid.
Vårt samtal rör sig snabbt och improviserat. Bengt uttrycker synpunkter om nuvarande partisekreteraren Ibrahim Baylan, tidigare finansministern Kjell-Olof Feldt och centerledaren Maud Olofsson och han citerar ett antal böcker och beskriver sitt folkbildarliv, alltsammans kryddat med en del svordomar.
Något som jag fäster mig vid är att Bengt Göransson inte i en enda andhämtning antyder att ”det var bättre förr”. Han blickar istället framåt.
– En av mina principer är att man måste vara på bra humör för att vara förbannad. Bitterheten har nämligen ingen publik.

Bengt har upplevt en klassresa. Pappan var taxichaufför, medlem i Socialistiska Partiet, Kihlbomskommunisterna, fram till 1937 då han gick över till socialdemokraterna.
Fadern var långa stunder arbetslös, men som sagt engagerad i politiken. Han blev så småningom ombudsman i Hyresgästföreningen.
1951 tog arbetargrabben Bengt studenten i Södra Latin, där han läste både latin och grekiska. Sedan läste han latin och engelska på högskolan.
Utan överdrift kan man säga att Bengt föddes in i folkbildningen. Sex år gammal började han i ungdomsverksamheten i nykterhetsrörelsen IOGT hemma
i Älvsjö. Tidigt lärde han sig föreningskunskap, att vara sekreterare och skriva protokoll. Och vid 13–14 års ålder lärde han sig att sitta ordförande vid mötena. Vid 15 års ålder gick han med i SSU.
Redan på 1950-talet var han cirkelledare. 1971 blev han chef för Folkets Hus-rörelsen och 1980 blev han vald till ordförande i ABF:s förbundsstyrelse.
När vi träffas kan han också blicka tillbaka på 37 terminer som frivillig, oavlönad, medhjälpare hos ABF-Stockholm.
– Det var nog ingen tillfällighet att IOGT var först ut med studiecirkeln.
Det var en bra skola.

Nykterhetsrörelsen ligger honom fortfarande varmt om hjärtat. Vårt möte fick till exempel skjutas upp tio minuter på grund av ett uppdrag för nykterhetsrörelsen.
Vad säger Bengt om alkoholpolitiken idag?
– För att förstå den måste man blicka bakåt. När mellanölet infördes 1965 innebar det en stor förändring. Ölet marknadsfördes på ett sådant sätt att
13-åringar började dricka. Tidigare skedde alkoholdebuten ofta i samband med värnplikten. Den generationen som drack mellanöl som unga blev så småningom föräldrar och påverkade naturligtvis sina barn.
– Inom nykterhetsrörelsen har man ofta pratat om en nykter arbetsdag, men idag är det många unga som avslutar arbetsdagen med att gå ut och dricka. Idag finns det också allt för många miljöer som erbjuder alkohol. Av det skälet var jag motståndare till att teatrarna skulle få servera alkohol i pauserna.

När vi kommer in på begreppet folkbildning är Bengt noga med att påpeka att ingen har monopol på folkbildning.
– Det är viktigt att säga att folkbildning är ett abstrakt begrepp, säger han och fortsätter:
– Det finns flera sätt att inhämta kunskaper. I skolan dominerar ofta något som vi nästan kan kalla instruktion, det vill säga fasta kunskaper, planer och uppföljningar. Det här ger en begränsad syn. I folkbildningsarbetet handlar det alltid om ömsesidighet.
– Inom folkbildningen jobbar vi också med stor öppenhet. Samtalen får absolut inte vara för hårt strukturerade och det är viktigt att inte förakta de små mötena. Folkbildning innebär att man ger tid till eftertanke, med detta kan förstås följa en viss tröghet. Men det får man ta.
Hur ser du på öppenheten inom politik och fack idag?
– Tyvärr så tror många styrelser att man måste ha svar på alla frågor innan man går ut med ett rådslag. Men det är ju just de oväntade frågorna som kan föra debatten framåt. Människor vill inte vara en projektionsvägg utan de vill delta i det politiska och fackliga samtalet.
– Att tro att allt går att planera är helt galet. När jag var chef för Reso kongresstjänst skulle vi arrangera en vetenskaplig kongress. Beställarna trodde att man skulle kunna förutse allt. Jag sa till dem att detta är inte bara omöjligt, det är inte heller önskvärt. Min inställning var istället: Allt kan gå åt helvete. Men skaffar du dig kunskap och har duktiga medhjälpare så går det naturligtvis att klara ut problemen. Konsten att improvisera kan ha stor betydelse.

Text: Jan-Åke Lindahl
Foto: Denny Lorentzen

nr 10|2009
EU vill spara på arbetsmiljön
Håll reda på dina jobbdokument
Hög nivå på servicen i Turning Torso
Inhyrd personal ersätter uppsagda städare
Krönikan
Ledaren
Porträttet: folkbildare med hjärtat hos ABF
Tusentals kan ha gått miste om lönetillägg
Uppsägningar i Fastighets
"Vi ska inte ha mindre än andra"
 Lyssna på hemsidan
 
   Tidning för Fastighetsanställdas förbund E-post: fastighetsfolket@fastighets.se