Om tidningen
Redaktionen
Skriv en insändare
Tipsa oss
Annonsera
Prenumerera
Förbundet
 Tidigare nummer

Show details for [</font><font face="verdana" style="font-size:11px" class="grey"><b>]2012[</b>]2012
 

Startsidan | Uppsagd och avstängd efter 23 års tjänst
Uppsagd och avstängd efter 23 års tjänst
Fastighets har stämt HSB Dalarna till Arbetsdomstolen sedan en fastighetsskötare sagts upp efter 23 års anställning.


Fastighets kräver att fastighetsskötaren, som är avstängd från arbetet, ska få återgå till jobbet och få tillbaka sin anställning. HSB Dalarna står fast vid sitt uppsägningsbeslut.
I somras fick fastighetsskötaren ett varningsbrev om att han misskött sitt arbete och använt tjänstetelefonen privat. Sex dagar efter brevet varslade HSB Dalarna honom om uppsägning av personliga skäl. I höstas stängdes han av från arbetsplatsen och har sedan dess gått hemma med lön.
– Att behandla en människa så här, efter 23 års anställning, det är det värsta jag har sett, säger Fastighets ombudsman Magnus Pettersson. Fastighetsskötaren har skött sitt arbete prickfritt under alla år.

Fastighetsskötaren har inte fått en chans att rätta till de påstådda felen, påpekar Magnus Pettersson. Dessutom hade fastighetsskötaren, en tid innan han fick varningsbrevet, påpekat för sin arbetsledare att han inte hann med att utföra alla sina arbetsuppgifter.
Fastighetsskötaren medger att han har ringt privat med tjänstemobilen. Men han har inte uppfattat att det varit mot företagets regler. Någon policy om hur mobiltelefonen får användas finns inte på företaget, enligt honom. Han har också erbjudit sig att gå igenom hur han använt telefon för att nå en överenskommelse om hur mycket han ska betala till företaget.

HSB Dalarna skriver i sitt svaromål till AD att fastighetsskötaren under senare tid fungerat allt sämre på jobbet och att han även misskött sitt arbete. Företaget har vid flera tillfällen tagit upp detta med fastighetsskötaren. Dessutom hävdar HSB att förbudet att använda tjänstetelefonen privat är klart uttalat och känt bland de anställda.
I dagarna ska AD ta ställning till om avstängningen ska upphöra.
Datum för huvudförhandlingen i AD är ännu inte bestämt.

Minna Pyykölä

nr 2|2009
31 städare i Sandviken förlorade jobbet
Arbetslösheten stiger snabbt
Cykla till jobbet och rädda knäna
Ledaren
Lönestatistik med reservationer
Med i facket – självklart för Daniel men inte för Maria
Stressen dämpar glädjen i jobbet
Uppsagd och avstängd efter 23 års tjänst
Vantrivsel – ett fall för chefen
 Lyssna på hemsidan
 
   Tidning för Fastighetsanställdas förbund E-post: fastighetsfolket@fastighets.se