Om tidningen
Redaktionen
Skriv en insändare
Tipsa oss
Annonsera
Prenumerera
Förbundet
 Tidigare nummer

Show details for [</font><font face="verdana" style="font-size:11px" class="grey"><b>]2012[</b>]2012
 

Startsidan | Så blir jobbet roligare
Så blir jobbet roligare
– I dagens tuffa arbetsliv är det lätt hänt att människor isolerar sig. Men vi behöver prata, fika och skratta ihop för att må bra på våra arbetsplatser, säger arbetsglädjekonsult Ingegerd Lejdström.


0109kafferast

Att det råder brist på arbetsglädje visar flera undersökningar. Speciellt unga upplever arbetstillvaron som väldigt kravfylld. Äldre som tagit sig upp i arbetslivet och har en bättre position är mer nöjda. Men idag är inget jobb säkert och alla arbetar under hård press. När verksamheten enbart inriktas på det ekonomiska resultatet kommer mänskliga värden i kläm.
– När jag är ute och föreläser frågar jag åhörarna vad de saknar på sin arbetsplats. Svaren är alltid desamma. Människor längtar efter att bli sedda och få uppskattning. De vill höra att de gör en bra insats och är framgångsrika i sitt jobb, säger Ingegerd Lejdström, hälsopedagog och kommunikolog som driver ett företag med fokus på den glädjerika arbetsplatsen.
– Jag kallar mig arbetsglädjekonsult för att understryka hur viktigt det är att vi trivs och känner arbetslust på våra jobb. Min vision är att det ska vara lika roligt att
gå till jobbet som det är att gå hem, säger hon.

Givetvis ligger huvudansvaret för arbetsklimatet på chefen. Chefen ska se till att de anställda har en dräglig arbetssituation och kräva resurser. Han eller hon måste finnas tillgänglig för de anställda och ska föregå med gott exempel.
– Men alla kan och bör bidra till att skapa arbetsglädje på sitt jobb. Tänk på att ni är varandras arbetsmiljö, säger Ingegerd Lejdström. Visa omtanke om dina arbets-
kamrater, beröm insatser och fråga
”Hur har du det?” och ”Hur mår du?” Ta bara en så enkel sak som att hälsa på varandra vid arbetsdagens början och fråga om folk vill gå med på lunch.
– Det gäller att vara ”nuvarande” på arbetsplatsen. Stanna upp och reflektera över hur ni bemöter varandra och vad ni lägger energin på. Strunta i saker som inte går att förändra och tänk på att gnäll inte är någon framkomlig väg. Kom med idéer om hur
Situationen kan förbättras istället.
Ensamarbetare bör få extra mycket uppmärksamhet och feedback av chefen och de ska tydligt kunna se resultatet av sitt jobb. Ett sätt för dem att skaffa ett nätverk kan vara via chatrum eller bloggar.

Att man av tidspress slopat fikapausen på många arbetsplatser är ett tydligt tecken på den sociala anorexi som Ingegerd Lejdström menar råder inom arbetslivet.
– Det är dags att återupprätta fikarasten. Vi behöver bryta upp från våra arbetsuppgifter och allvaret en stund och skämta och skratta ihop.
Hon tycker också att det är bra att umgås lite privat med sina arbetskamrater.
– Vill du förbättra gemenskapen på jobbet kan du ta initiativ till en teaterkväll, en öl på puben eller en picknick. Sådant blir garanterat uppskattat.
Att arbetsgivaren ordnar evenemang där folk får kliva ur sina arbetsroller ett tag – paddla kanot, gå hinderbana eller laga mat ihop – tycker hon också är en god idé.
– Men det ska vara glädjerika aktiviteter och man får inte utsätta folk för farligheter.

Har ni inte kul på jobbet är Ingegerd Lejdströms första råd att ni börjar prata med varandra om saken. Ta upp hur du känner det med en kollega som du har förtroende för, sedan kanske ni gemensamt kan gå till chefen och säga att ”vi behöver diskutera hur arbetsklimatet ska kunna förbättras”.
– Vid ett sådant möte, som ska hållas av chefen, kan man gärna ta hjälp av interna resurser som företagshälsovården eller personalavdelningen. Finns inga sådana resurser kan man kanske engagera en konsult.
Ingegerd Lejdström har hjälpt många privata företag och offentliga verksamheter att hitta och utveckla arbetsglädje. Första steget är en nulägesanalys: Hur har vi det i gruppen? Sedan arbetar man i workshops på ett lekfullt sätt med spelregler och attityder för att stärka vi-känslan och bli bättre på att kommunicera. Till sist formulerar gruppen en gemensam vision om hur den attraktiva arbetsplatsen ska se ut och de ledord verksamheten ska stå för.
– Den allmänna reflektionen efteråt brukar vara ”Vi tycker ju rätt lika och så kul vi hade ihop!”, säger Ingegerd Lejdström.
– Att man har gemensamt fokus på arbetsplatsen är a och o. Chefen ska också klart
definiera vars och ens uppdrag, så folk inte spiller tid och energi på fel saker. När arbetsgruppen uppnår uppsatta mål ska man fira
– Med tårta, biobiljetter, en middag etc. En gratifikation i form av pengar är heller inte fel.
Hon förespråkar också små belöningar i vardagen.
– Det ska vara på en nivå som alla kan uppnå. Utse månadens medarbetare, men gör ingen stor affär av det. Chefen kan komma med en ros och tacka för väl utfört arbete. Det gör jättegott i själen för den som får ett sådant erkännande.
Måste företaget dra in en tidigare förmån, exempelvis en julfest, ska chefen tydligt förklara varför det är nödvändigt. Annars dämpar ett sådant beslut arbetsglädjen och energin på jobbet.


Fem tips för ökad arbetsglädje

1. Våga be om det du behöver
2. Se till att du har ett tydligt uppdrag
3. Hjälp och uppmuntra dina kollegor
4. Fika tillsammans
5. Fira framgångar

Text: Ingegerd Rönnberg
Illustration: Martin Odell

nr 1|2009
Dålig fart på det förebyggande arbetsmiljöarbetet
Hård kritik mot Lavalutredningen
Inte riskfritt att ”baktala” arbetsgivaren
Krönikan
Ledaren
Samspelt duo fixar felen på elen
Städare klämdes svårt i olycka med hiss
Svårare att få jobb inom Samhall
Så blir jobbet roligare
Upprörd över flyktingpolitiken
 Lyssna på hemsidan
 
   Tidning för Fastighetsanställdas förbund E-post: fastighetsfolket@fastighets.se