Om tidningen
Redaktionen
Skriv en insändare
Tipsa oss
Annonsera
Prenumerera
Förbundet
 Tidigare nummer

Show details for [</font><font face="verdana" style="font-size:11px" class="grey"><b>]2012[</b>]2012
 

Startsidan | Vantrivsel – ett fall för chefen
Vantrivsel – ett fall för chefen
Vantrivs du på jobbet? Gillar du inte jargongen på arbetsplatsen? Sådant ska du ta upp med din arbetsgivare som har skyldighet att försöka lösa dina problem.


Man kan ju inte älska alla, framför allt inte hela tiden. Men du har rätt att komma till jobbet utan att känna olust eller en klump i magen av oro för att kanske bli illa behandlad.
Du ska kunna känna dig trygg på din arbetsplats. Det finns regler och bestämmelser, både i olika lagar och i ditt kollektivavtal, som avgör hur du ska ha det på jobbet. Men minst lika viktiga är de oskrivna reglerna, det som också kallas god sed.
Det sista innebär helt enkelt att man ska uppträda juste mot varandra. Du ska uppträda korrekt mot dina chefer och arbetskamrater och tvärtom.
Till att börja med kan du inte tvingas att bryta mot lag. Du behöver exempelvis inte ställa upp på att köra för fort eller vårdslöst för att hinna utföra dina arbetsuppgifter. Du ska inte heller behöva fuska med redovisning eller andra räkenskaper för att arbetsgivaren ska komma undan med skatten.
Jag påstår inte att just din arbetsgivare ger dig en direkt order att bli lagbrytare, men det har kanske blivit en praxis, en tyst överenskommelse på företaget att det är lite okej att köra lite för fort, att se mellan fingrarna. Ingen pratar om det eftersom ingen vill bråka. Men du behöver alltså inte ställa upp på sådant.

Det kan också utvecklas en viss jargong, ett språkbruk, på jobbet som du tycker är obehagligt. Det är inte ovanligt på arbetsplatser där ena könet är eller har varit överrepresenterat.
”Lite skämt får man tåla” brukar det heta. Men vem är ”man” här? Och varför ska denne ”man” tåla det han/hon inte vill höra?
Min uppfattning är att majoriteten inte bestämmer vad som är tillåtet. Om du som enda person på en arbetsplats inte vill höra könsord, svordomar eller andra nedsättande ord, ja då räcker det. Du behöver egentligen inte motivera det särskilt ingående. Du ska slippa höra sådant helt enkelt.
Det är nämligen så att på en arbetsplats ska man arbeta tillsammans, där är alla beroende av var och ens insatser. Och för att kunna utföra arbetet behövs varken ord som ”svartskalle”, ”ärthjärna” eller ”hörru bruden” eller andra ännu värre påhitt. Däremot ska gruppen fungera och det kräver respekt för varandras integritet och person.

Det är din chef som ska se till att nedsättande jargong omedelbart upphör. Dels för att få en bra atmosfär, dels för att jargongen och vissa ord kan strida mot den nya diskrimineringslagen som gäller kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.
Om din chef struntar i dig eller kanske själv bidrar till jargongen, då ska du vända dig till ditt skyddsombud. Skyddsombudet ska då ta kontakt med arbetsgivaren och kräva att han/hon vidtar åtgärder.
Det här är nämligen en arbetsmiljöfråga och skyddsombudet har rätt stora möjligheter att agera. Arbetsgivaren har skyldighet att i samarbete med skyddsombudet och dig se till att du har en så bra arbetsmiljö som möjligt. Och i arbetsmiljölagen står det att arbetsmiljön ska anpassas efter individen. Vi har alltså rätt att vara olika och uppfatta saker på olika sätt.
Om andra uppfattar dig som ”överkänslig” när du protesterar mot språkbruk eller vad det nu kan vara, ska du tänka på en sak:
De andra är inte beroende av sin jargong för att kunna utföra arbetet. Men du är beroende av att de slutar så att du får arbetsro.

Pär Trehörning

nr 2|2009
31 städare i Sandviken förlorade jobbet
Arbetslösheten stiger snabbt
Cykla till jobbet och rädda knäna
Ledaren
Lönestatistik med reservationer
Med i facket – självklart för Daniel men inte för Maria
Stressen dämpar glädjen i jobbet
Uppsagd och avstängd efter 23 års tjänst
Vantrivsel – ett fall för chefen
 Lyssna på hemsidan
 
   Tidning för Fastighetsanställdas förbund E-post: fastighetsfolket@fastighets.se