Om tidningen
Redaktionen
Skriv en insändare
Tipsa oss
Annonsera
Prenumerera
Förbundet
 Tidigare nummer

Show details for [</font><font face="verdana" style="font-size:11px" class="grey"><b>]2012[</b>]2012
 

Startsidan | Begär ledigt för studier i god tid
Begär ledigt för studier i god tid
Du har rätt att vara ledig för att studera – men utan lön. Se bara till att begära ledigt i god tid. I framtiden kommer villkoren antagligen att försämras.

Regeringen har lagt ett utredningsförslag om att försämra möjligheterna att begära tjänstledigt för studier. Vad det innebär är för närvarande lite osäkert. Men den här artikeln handlar om vad som gäller idag, det vill säga nuvarande lagstiftning.
Du hittar reglerna i studieledighetslagen, eller som den mer exakt heter ”Arbetstagares rätt till ledighet för utbildning”. Lagen har funnits sedan 1975.

Om du har arbetat de senaste sex månaderna eller minst tolv månader under de senaste två åren, då har du rätt till ledighet för utbildning. Om du har bytt arbetsplats inom en och samma koncern, kan du tillgodoräkna dig tid från din tidigare arbetsplats. Samma sak om ditt företag har köpts upp av ett annat företag. Om du ska gå en facklig utbildning gäller den här rätten direkt när du börjar på arbetsplatsen.
Alla omfattas av de här reglerna, även på arbetsplatser som saknar kollektivavtal. Men det finns en mycket stor fördel med kollektivavtal även på det här området.
Om du har ett kollektivavtal får nämligen arbetsgivaren vid längre studietid än två veckor skjuta upp din ledighet i maximalt sex månader. Längre tid kräver samtycke av facket.
Om ledigheten avser en veckas ledighet eller kortare, då får arbetsgivaren skjuta upp den maximalt två veckor utan fackets samtycke.
Ska du gå en längre kurs, begär alltså ledigt ett halvår innan kursen börjar. Då kan arbetsgivaren inte vägra dig ledigt.
Om du inte har något kollektivavtal kan arbetsgivaren skjuta upp din begär­da ledighet upp till två år, eller ett år vid ledighet om högst en vecka. Kommer du inte överens med arbetsgivaren, då mås­te du gå till domstol för att få din ledighet.

Du kan förlänga din ledighet om du vill, och i princip vara ledig tills du går i pension. Du har också rätt att avbryta dina studier i förtid, men då kan arbetsgivaren skjuta upp din återgång till arbetsplatsen en månad om du varit tjänstledig minst ett år, i annat fall två veckor.
När du kommer tillbaka har du rätt till liknande anställningsvillkor som du ha­de när du påbörjade dina studier. Men om det skett en organisationsförändring eller annan förändring på arbetsplatsen kanske din tjänst inte är kvar. Du har alltså inte automatisk rätt till din gamla tjänst.
Jag uppmanar dig att ha kontakt med dina arbetskamrater och facket un­der din tjänstledighet så att du vet vad som händer på företaget när du är borta.
arbetsgivaren kan inte neka dig ledighet för studier, bara skjuta upp den, enligt ovan. Du behöver inte heller studera något som rör ditt yrke. Däremot har du inte rätt enligt lagen att vara ledig bara för att sitta hemma och läsa goda böcker.
Arbetsgivaren har rätt att se en studieplan och dina studier måste på något sätt vara organiserade, exempelvis genom att du går en kurs som någon utbildningsinstitution har anordnat. Men du behöver inte ta någon examen och inte heller visa upp några resultat för din arbetsgivare. Det räcker med en studieplan allteftersom studierna utvecklas.

Till slut något mycket viktigt: Du är tjänstledig, det vill säga du är fortfarande anställd fast du inte har någon lön. Du har inte rätt att utan arbetsgivarens tillstånd arbeta någon annanstans för att finansiera dina studier. Det kan innebära att du är illojal och du kan förlora ditt jobb.
Däremot kan du inte sägas upp bara för att du är tjänstledig för studier. En sådan uppsägning är ett brott mot anställningsskyddslagen. Begär hjälp av ditt fack om det skulle inträffa.

Pär Trehörning
Fastighetsfolkets expert på arbetsrätt

nr 1|2012
Arbetade övertid utan ersättning
Begär ledigt för studier i god tid
Fastighetsskötare misshandlades i tvättstuga
Klimatstyrd
Ledaren
Ny på jobbet som de ungas röst i LO
Så fick klubben på Öbo upp lönerna
Vardagsnära energikurs
"Skyddsombuden använder fel kanaler"
 Lyssna på hemsidan
 
   Tidning för Fastighetsanställdas förbund E-post: fastighetsfolket@fastighets.se