Om tidningen
Redaktionen
Skriv en insändare
Tipsa oss
Annonsera
Prenumerera
Förbundet
 Tidigare nummer

Show details for [</font><font face="verdana" style="font-size:11px" class="grey"><b>]2012[</b>]2012
 

Startsidan | Ledaren
Stärk yrkesidentiteten


Vad finns det för ”kitt” på arbetsplatsen? Jo, ett mycket väsentligt sådant är att man tillhör en yrkesgrupp. Yrket kan innebära att man tillhör samma fackförbund. Men så enkelt är det inte, städare finns till exem­pel i såväl Fastighets som Kommunal, Byggnads, Seko och Hotell- och restaurangfacket.
Hur som, detta med yrkesidentitet och yrkesstolthet är något verkligt och högst väsentligt. Det har vi märkt när vi tagit upp dessa teman i Fastighetsfolket.

Städyrket beskrivs ofta som omgärdat av svartjobb, låg lön och låg status. Det är en del av sanningen. Men det finns också många städare som trivs med sitt jobb och med arbetskamraterna, som har bra arbetsgivare, kollektivavtal och som känner stolthet över sitt yrke. Jag brukar kalla reportagen som beskriver detta för ”räta-på-ryggen-reportage”.
Fastighetsskötaryrket har idag många namn. Port­vakten blev vaktmästare, bovärd, kvartersvärd med mera. En hel del är gemensamt, trots de olika yrkestitlarna, men där finns också skillnader. Till vissa delar har fastighetsskötarjobbet blivit av tjänstemannakara­tär.
Såväl städare som fastighetsskötare har många kontakter i sitt dagliga jobb. De ingår i ett socialt sammanhang på arbetet, omgivna av andra yrkesgrupper och av boende.

Tänk förresten på hur ordet piga har förföljt städyrket under årens lopp. Att vara städare är att vara städare, det är ett yrke. De som använder ordet piga försöker förringa och trycka ner dem som jobbar i städsektorn.
I dagsläget håller Fastighets, tillsammans med de övriga förbunden inom 6F (Byggnads, Elektrikerna, Seko, Målarna och Transport) att undersöka ett samarbete.
Det är möjligt att arbetarna i en framtid kommer att organiseras via yrket, men så länge detta inte är fallet så är det viktigt att lyfta fram respektive förbunds yrkeskategorier. Facket har all anledning att lägga ner tid och kraft på att höja såväl yrkeskompetensen som lönen, och därmed yrkenas status – oavsett hur den fackliga organisationen ser ut.

Jan-Åke Lindahl
chefredaktör

nr 5|2011
Arbetsmiljön i kläm när städbranschen expanderar
Färgstarkt på städmässan
Fönsterputsare skadades när skylift vek sig
Föräldraledig – detta gäller för dig
Intervjun: Sven ser jobben försvinna i glesbygden
Ledaren
Sjuknärvaro bättre än sjukskrivning?
"Övertiden ökar med nya reglerna"
 Lyssna på hemsidan
 
   Tidning för Fastighetsanställdas förbund E-post: fastighetsfolket@fastighets.se